שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אכילה ממחלל שבת (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: האם מותר לאכול ביום חול אוכל כשר המבושל ע"י אדם המחלל שבת?

תשובה: יש אומרים שחכמים גזרו על מחללי שבתות שדינם כגוי, ואם כך, אסור לאכול. בקיצור שו"ע בתחילת הלכות שבת מובא שמחלל שבת שבישל, האוכל אסור כמו אוכל שבישל עכו"ם. דין זו אינו מובא בשו"ע עצמו, אלא בש"ך (ס' קנז). ברם, פוסקים רבים אינם סוברים כך, ושיטתם הינה שאדם המחלל שבת שבישל אוכל כשר ביום חול, האוכל מותר.

במיוחד בימינו, שישנם תנאים רבים להיחשב כמחלל שבת: יש אומרים שדין זה נאמר על מחללי שבת בפרהסיא. כלומר, עשרה אנשים. יש אומרים שזה נאמר רק במלאכה בקרקע, שהדבר ברור שהוא איסור מהתורה. בנוסף, הם תינוקות שנשבו. למעשה: מחלל שבת המבשל אוכל כשר, מותר לאכלו.