שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אכילה מכלים לא טבולים (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: האם מותר להתארח אצל מי שאוכל כשר אבל כליו אינם טבולים?

תשובה: זו בעיה, אסור לאכול מכלים לא טבולים, אא"כ הם מפלסטיק. לכן, לפעמים לא ניתן להתארח אצל אנשים מסויימים. מה אדם יעשה אם מדובר בהוריו – הוא לא יבוא?

במקרים כאלה שהאירוח הינו הכרח המציאות, אנחנו מוסיפים ארבע קולות:

א. שיטת רבותינו שחובת ההטבלה היא לא על האורח המשתמש אלא על בעל הבית. זו דעת יחיד אבל אנו מצרפים דעה זו.

ב. אמנם ישנה חובה להטביל, אבל אין איסור להשתמש בכלי שאינו טבול. בדומה לזה, קיימת חובה לשים מזוזה בפתח ביתו, אבל אין איסור לישון בחדר בלי מזוזה. כמובן, כל רגע ורגע שלא שמתי מזוזה אני עובר על מצוות עשה של שימת מזוזה, אבל זה לא מונע ממני בינתיים לישון בחדר זה. אנו איננו סומכים על זה, אפילו בשעת הדחק, אבל גם בפעם זו אנו מצרפים קולא זו. גם כאן, כל רגע ורגע שלא הטבלתי, אני עובר על מה שלא הטבלתי. אמנם בנתיים אני משתמש.

ג. אסור להשתמש בכלי שאינו טבול. לכן, צריך להוציא מהכלי שאינו טבול. אני מוציא מהצלחת שאינה טבולה בעזרת הכף. לאחר שאני מוציא, מה משנה אם אני מוציא ואני שם בצלחת אחרת או אני מוציא ואני ושם בפה. כמובן, זה נכון שאם יש תה בכוס זכוכית שאינה טבולה, שאמנם אני מוציא בפה, אבל אני משתמש בכף לא טבולה, במקרה הזה, השיטה הזו לא תועיל. אבל, יש לנו את שתי השיטות הראשונות.

ד. כבוד הבריות. כלומר, יש מצוה להטביל כלי מתכת מן התורה וכלי זכוכית מדרבנן. במצוות דרבנן יש מצבים שאפשר להתעלם מהמצווה משום כבוד הבריות (ברכות יח-יט), כמו במצב שאדם מתארח אצל ההורים. אם לא יאכל, הם יפגעו. אבל יש להבין שזה אינו טיעון מספק. מדוע? כיוון שהם מכניסים אותי למצב שאם אני לא אוכל הם יפגעו. כלומר, זה דומה למקרה שאדם נותן לי סיגריה בשבת ואם לא אעשן הוא יפגע. אני פוגע בך? - אתה פוגע בעצמך! לכן הטיעון של כבוד הבריות לא מספק לבדו, אלא מצטרף גם הוא לשאר הנימוקים.

כבוד הבריות שייך במצוות דרבנן, והטבלה לכלי זכוכית היא דרבנן, בכלי מתכת החיוב הוא מן התורה, אמנם ע"פ רוב אנשים לא אוכלים בכלי מתכת אבל אכן סכו"ם בדרך כלל ממתכת.

על כל פנים, ארבעת הנימוקים יחדיו מאפשרים לאכול במקום שיש בו אילוץ, כמו אצל ההורים. כמובן, אם אתה יכול להטביל את הכלים - מה טוב. אם אפשר להשתמש בכלים מפלסטיק, הבעיה נפטרת. מה עם כבוד הבריות? במצבים כאלה ניתן לומר: "הרב שלי אמר לי ככה ואני עושה ככה", האדם לא יפגע, כי יפרש שאולי הרב שלי אומר ככה והרב שלו אומר אחרת.

שאלה: מה הדין של כלים ישנים שבתחילה לא הטבילו אותם?

תשובה: צריך להטביל אותם ולתקן את מה שלא עשית.