שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אכילה מכלים לא טבולים אצל קרובי משפחה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: יש לנו משפחה שבה אוכלים כשר, אך לא מקפידים על טבילת הכלים והפרדה ברורה בכלים בין בשר וחלב. הם מזמינים אותנו, ונעלבים מאוד אם איננו באים. מה ההלכה במקרה כזה?

תשובה: אסור להשתמש בכלים לא טבולים (רמ"א יו"ד קכ, ח). חובת הטבילה היא על הבעלים, לכן גם מי ששואל כלים מיהודי שלא הטביל אותם, הרי הוא בא מכוח הבעלים, ואסור לו להשתמש בלי טבילה. לכאורה הוא הדין למי שמתארח, שדינו כשואל.

אך יש מי שהקל, שאין זה נחשב השאלה, וכן אין זה נקרא שהאורח משתמש בכלי, כיוון שלא הכלי מענין אותו אלא המזון, ולא אכפת לו אם יגישו לו בכלים של נייר. ולא עוד, אלא שחובת הטבילה היא על הבעלים (שו"ת בית אב"י קטז).

ואפשר לצרף את הסברא, שכיון שחייב להוציא את המזון מן הכלי הלא טבול ולהעבירו לכלי טבול, מה לי הוצאתו לכלי אחר ומה לי הוצאתו ישירות לפה. כמובן, סברא זו יפה לצלחת ולכוס ולא לסכו"ם (הגרש"ז אוירבך מובא בס' טבילת כלים עמ' פו).

ואפשר לצרף כסניף שיטת הראשונים, שמותר להשתמש בכלי לא טבול אלא שעוד לא קיים מצווה להטביל. אמנם אין הלכה כדעה זו, אך אפשר לצרפה. וכן אפשר לצרף שיטת הפוסקים שאיסור השימוש אינו אלא מדרבנן.

לכן, בשעת הדחק, כדי לא לגרום ביוש, ומצד החשיבות הגדולה של להיות עם המשפחה ולהרבות אהבה, אפשר להתיר. יש עוד פתרון זמני: במקום להטביל - לתת מתנה לגוי והוא ישאיל ליהודי. אבל הפוסקים אמרו שזה מכוער כי עוקפים את הדין הזה (עיין דרכי תשובה קכ ס"ק סק"א).