שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אכילה לפני מנחה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: האם מותר לאכול סעודה לפני מנחה קטנה?

תשובה: בשלחן ערוך ישנם הרבה דעות. אסור לאכול סעודה קטנה לפני מנחה קטנה, אסור לאכול סעודה גדולה לפני מנחה גדולה.

מה זה סעודה גדולה? סעודת חתונה ודברים כגון אלו, דבר היכול להמשך הרבה זמן. מדוע קיים איסור לאכול? שמא ישכח מתפילת מנחה. כשאדם אוכל ארוחת צהרים הוא לא ישכח להתפלל מנחה גדולה, אבל עקב סעודת חתונה אדם עלול לשכוח גם ממנחה גדולה גם ממנחה קטנה. בכל אופן, בסעודות הרגילות שלנו אין כל בעיה. הרי רואה אתה שכל האנשים אוכלים ארוחת צהרים ואין בכך כלום.