שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אכילה בבית עם חשש לחוסר כשרות (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

דין בית שקיים חשש שהאוכל בו אינו כשר

שאלה: כיצד נוהגים בבית שקיים חשש שהאוכל לא כשר, כי בעלי הבית אינם דתיים, אך הם אומרים שהם שומרים על דיני כשרות?

תשובה: אי אפשר לסמוך עליהם משתי סיבות:

א. אולי ישנן הלכות שהם אינם יודעים.

ב. אולי ישנן הלכות שהם שמעו, אך הם אינם מקפידים בהם, כי הם חושבים שהם חומרות.

יתכן שהכל כשר, אך אי אפשר להיות בטוחים בכך. לכן, קיימות מספר אפשרויות: ניתן לעשות שיעורי בית ולבדוק בעדינות את מצב הכשרות. בנוסף, ניתן לנהוג כמו שעשה הג"ר אליהו לאפיאן (מובא בס' לב אליהו ח"א עמ' 18 בהקדמה) שכמה פעמים כאשר הזדמן לו שביקשוהו לאכול, ולא רצה לבייש את המזמין, היה אומר, 'הרופא אסר לי...' והיה מסביר בחיוך שהרמב"ם היה רופא.. גם במדינת ישראל ניתן לנהוג כך, וזה אינו שקר כי ישנם רופאים רבים שאומרים שאכילת יתר גורמת בעיות בריאותיות.