שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

איסור לימוד תנ"ך בגובה העיניים (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: מאיזה דין אסור להנמיך קומתם של גדולי עולם? תנ"ך בגובה העיניים אם אנחנו חושבים שזהו הפירוש- אז למה זה אסור? אנחנו אומרים שזה היה ככה.

תשובה: לשון הרע. מוציא שם רע. אם התנהגות של אדם נוטה לכאן או לכאן אתה חייב ע"פ התורה לפרש לטובה.

דוג': אדם נוסע בשבת אתה חייב ע"פ התורה לפרש שהוא נוסע בשביל החולה.

וכפי שכתוב "בצדק תשפוט עמיתך ודן את כל האדם לכף זכות" כמובן עושים זאת בצורה ישרה ולא בצורה עמוקה. לדון לכף זכות הכוונה שאם יש אפשרות סבירה-אתה צריך לזקוף לטובה. ולכן כל עוד שיש אפשרות להסביר שהיה גט על תנאי או לא על תנאי (מח' רשי ותוס' בחיילי דוד). לפעמים חז"ל עצמם פירשו ביקורת וכן הראשונים. הם הגיעו למסקנה שאי אפשר לפרש אחרת. אבל הם גדולי עולם. ואתה לא יכול לפרש איך שאתה רוצה ככה.

אחד שאל אם הוא יכול לפרש שלא כמו החת"ס את הגמ'? אמר לו רבו- כן אתה יכול אבל אתה צריך לעבור על כל הש"ס כמו שעבר עליו החת"ס וענה את תשובתו. כלומר, אתה לא יכול לחלוק על דבריו.

"הסכת"- קודם כל הס ואח"כ כתת. קודם כל תשתוק ותקשיב ואח"כ תדבר ותפרש.

והסברנו שזה צריך להיות סביר, ואעפ"כ צריך ללמד זכות- מובא בגמ' הסיפור על ר' עקיבא אשר לימד זכות על המעביד שלו שלא שילם לו את הסכום על עבודתו. ואיך האמין לו- שהרי זה דחוק מאוד? אלא שמסבירים שמהעביד היה ת"ח ולכן לימד עליו זכות. שעל ת"ח מלמדים זכות אפילו בדבר דחוק.

ומסביר זאת הרמב"ם שזה משום החזקה שיש לתלמיד חכם. החזקה שלו שלא יעשה עבירה. ולכן אם צדיק עושה מעשה לא ברור יש לי חזקה של אדם מול חזקת המעשה ומורים לנו רבותינו שחזקת האדם גוברת. ולא נעסוק עכשיו בענייני חזקות.

גדולי התנ"ך הם גדולי עולם. ולכן אתה צריך לפרש אפילו פירוש דחוק! שהרי זה מדאורייתא "בצדק תשפוט את עמיתך".

יוצא שמי שמדבר על גדולי עולם עובר על איסור תורה בלשון הרע.

וכך היה במרים ואהרון אשר דיברו על כך שמשה פרש מאישתו. ולמה עושה כך? ונענשו. למה אתם לא שואלים? אולי הקב"ה אמר לו שיעשה כך וכן הלאה.

שאלה: והרי אין הלכות לש"ה חלות על אדם מת?

תשובה: נכון. אבל זה עדין מהווה לשון הרע כאשר מדובר על גדולי עולם שאסור לדבר עליהם רע.

רמב"ם ה. טומאת צרעת: "התבוננו מה קרה למרים.. ומתוך כך יהיה להם לדבר על הנביאים" הנה אנו רואים שזו תופעה ישנה. זה מתחיל בצדיקים עובר לנביאים ונגמר ברבש"ע.

כל אחד יודע שזה לא נעים שמדברים עליו לש"ה וק"ו אם זה אמת. וק"ו אם זה הוצאת שם רע. ואף מת ששומע שמדברים עליו לש"ה הוא מתהפך בקברו.