שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

איני מבין את הסנהדרין החדש (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

איני מבין את הסנהדרין החדש שמארגן אירוע שבעים אומות בכה-כז אלול.

איני מבין מי מינה את הסנהדרין הזה, האם גדולי הפוסקים, או עם ישראל, או שהוא מינה את עצמו.

איני יודע בכלל אם אפשר למנות סנהדרין. אמנם הרמב"ם כותב בפירושו על המשניות שזה אפשרי אם יסכימו כל חכמי ישראל, אך הוא לא כותב זאת במשנה תורה. וכאמור לא שמענו שהסכימו כל חכמי ישראל.

איני מבין, כי מרן הרב קוק כותב באגרותיו שכדי להיות בסנהדרין יש לדעת לפסוק בכל התורה כולה, ולא נראה שזו מדרגתם של חכמי הסנהדרין הזה. הם גם לא גדולי הדור.

איני מבין, האם הסנהדרין הזה מתחרה עם הרבנות הראשית.

איני מבין כיצד הוא מארגן "הכנה לעלייה להר הבית", דבר שגדולי ישראל רובם ככולם אסרו.

איני מבין איך הוא מארגן הרצאה בשיתוף "ברית עולם".

איני מבין כיצד הוא פועל בשותפות עם נוצרים, כגון מסיונרית אחת שדרכה לערוך פולחן משותף של נוצרים ויהודים באתר הטבילה בירדנית.ּ

איני מבין.

  • פורסם בשאילת שלמה 618ּ