שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אין תג מחיר

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מ"באהבה ובאמונה"]


שאלה: במקרה שהערבים פוגעים בנו, האם מותר להחזיר להם, עין תחת עין? הרי פגיעה בהם וברכושם היא הדבר היחיד שמרתיע אותם. וכן במקרה שצה"ל או המשטרה מורידים לנו התנחלות או מאחז, נגיב נגד הערבים, שידעו שאם שם יש משוגעים, גם אצלנו יש משוגעים שאין שליטה עליהם, בלתי שפויים, לא נורמליים, וכך יווצרו הרתעה, מאזן אימה, שיטה יעילה. בזמנו, שמשון פעל כך והיה יעיל.


תשובה: שיטה רעה מאד. לא בונים את ארץ ישראל על ידי מידות רעות ועל ידי עברה. אדרבה, מפני חטאינו גלינו מארצנו. כלל גדול בהלכה: אין עושים מצווה על ידי עברה.

הוויכוח שלנו עם הערבים הוא של מי הארץ הזאת. זאת הארץ שלנו ולא שלהם! אך אין זה מתיר לנו להרוג אותם, להכות אותם, לגנוב אותם ואפילו לא להעליב אותם. אדרבה, בכך אנו פוגעים במאבק הלאומי ומעבירים אותו לזירה הקטנה של סכסוכי שכנים. ובוודאי אין פוגעים בערבי א' בגלל מעשה של ערבי ב'.

בזמנו, כאשר הוקמו גרעיני עלייה בשומרון, אמר רבנו הרב צבי יהודה שמותר להתיישב רק באדמות מדינה, והסביר: אין לנו עסק עם אחמד ומוסטפה. אין זה סכסוך אישי עם ערבי זה או אחר. זהו מאבק לאומי.

עצם השאלה היא אות של חולשה ובלבול. היא מראה שיש מי שלא הבינו מה אנו עושים כאן יותר ממאה שנה: העניין אינו התיישבות של יהודי פלוני אלא של עם ישראל. מי שמחליט זה עם ישראל ולא יהודי פרטי ולא תלמיד חכם פרטי.

בעצם השאלה גנוזה ההנחה שהשלטון הישראלי הוא שלטון עוין לארץ, כמו הבריטים בזמנם. נכון שתחת שלטון הבריטים היו פעולות פרטיזניות, וגם אז היה ויכוח נורא אם כל קבוצה רשאית להחליט על כך או רק האומה כולה. אך אז לא היתה מדינה, עכשיו ב"ה יש, ולכל הדעות היא שמחליטה.

גם בזמן שמשון, לא היתה לנו מדינה ופלישתים היו שולטים בישראל, לכן שמשון פעל לבדו. והוא גם עשה זאת במסווה של פרשיה אישית כדי שלא ישלם עם ישראל כולו על מעשיו, וגם הכול עשה ברוח הקודש, על פי קדושה אלהית.

אכן מִתג מחיר נגד ערבים, יש שעברו לתג מחיר נגד הצבא והמשטרה, כאילו הם אויבים, כאילו להם דין של מוסרים, מלשינים וכדומה.

צה"ל בצדקותו לא מדווח על כל אלה, על כל האבנים הנזרקות עליו, על כל ההטרדות המכוונות, על כל העלבונות – כי סוף כל סוף הוא אוהב את כל עם ישראל, ומוסר נפשו על כל עם ישראל. איזה צבא גדול! בספר פלא יועץ, ערך הצלה, מובא מאמר חז"ל: אפילו ריקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון (ברכות כז א). הא כיצד? מדובר באלה "שיש בידם מצוה זו של הצלת ישראל שבזה הם מכריעים ועוברים את החכמים הגדולים שבישראל". ואם כך נאמר על אלו שמצילים יחידים, קל וחומר על צה"ל שמציל את כל עם ישראל, ואת כל ארץ ישראל, ואת כל קידוש השם וכבוד עם ישראל. הם לא מדווחים אבל הם עצובים וכואבים, שאותם אנשים עליהם הם מגינים, שגלוי וידוע לכל שאם צה"ל לא יעשה עבודתו, ויפתח אחד מהם או יסתם אחד מהם, אי אפשר לעמוד ולהתקיים אפילו שעה אחת – אותם אנשים פוגעים בהם ומסכנים אותם.

אך נחמתנו היא שאותם חסידי תג המחיר, הם מעטים שבמעטים, שוליים שבשוליים, ולמען האמת לפעמים מייחסים להם פעולות שלא הם עשו. גם אין תלמיד חכם אחד שפסק לנהוג כן, לא כלפי ערבים, ולא כלפי צה"ל והמשטרה, יש רק בודדי בודדים, שבדרך דרש או רמז אפשר להבין כן מדבריהם, או כאלה שאומרים לתלמידים: אסור! אך מורגשת קריצת העין.

רחמנות גדולה על אותם שוליים, שיורים לעצמם ברגליים ומרחיקים את עצמם מן הכלל, בדרך שהיא גם לא מועילה וגם לא מוסרית.

ולכן פעם אחת ולתמיד, שינוי מדיניות היא דרך החלטת האומה כולה, ולא דרך פעילות פרטיזנית של יחידים. אל תנסה להטיל בכוח את אמיתותיך על כולם. מי שמחליט, זה העם, והוא לא מפחד מכלום, לא מאויב ולא משום דבר. וגם לא ממך.

ב"ה אנו מתקדמים ,אנו מתחזקים, אנו מתאחדים, אנו מתרוממים – וד' אלהינו הולך לפנינו.

נלקח משאילת שלמה 205