שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אין להרוס את בית הכנסת בגבעת זאב (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

אל תהרוס את בית הכנסת בגבעת זאב

[ראיין והוספת מקורות: הרב מרדכי ציון]


ש: כיצד להתייחס להריסת בית הכנסת בגבעת זאב?

ת: חס וחלילה. נפסק בפירוש בשולחן ערוך שאסור להרוס בית כנסת, אפילו דבר אחד בלבד (שו"ע או"ח קנב א).


ש: מה המקור?

ת: כמו שאסור להרוס את בית המקדש, כפי הפסוק שמובא בשולחן ערוך שם: "את מזבחותם תתוצון... לא תעשו כן לד' אלהיכם" (דברים יב ג). ובית כנסת הוא מקדש מעט (מ"ב שם ס"ק יא).


ש: אז זה איסור תורה?

ת: מחלוקת. רוב הפוסקים אומרים שזה מדרבנן (פס"ת שם אות א). אבל אין זה משנה לענייננו.


ש: אבל טוענים שזה נבנה על אדמה של ערבי שלא נקנתה כדין. האם גם בית כנסת שנבנה בטעות אסור להרוס?

ת:רק אם בתוך בית הכנסת בנו איזה פריט בטעות והוא מפריע להתפלל, אז מותר לסתור, כי זה לטובת המתפללים, וזה נחשב סותר על מנת לבנות, שהותר בשו"ע (שו"ע שם. פס"ת שם אות ז).


ש: אבל סוף סוף אם זו אדמה של ערבי, אי אפשר לגזול ממנו?

ת: במקרים כאלה של בניה בקרקע לא שלו, אם מחיר המבנה הוא יותר ממחיר הקרקע ,נוהגים במדינת ישראל, שמשלמים את מחיר הקרקע. זו דרך הגונה לפתור בעיות דיעבד. וכך יש לנהוג פה, אם באמת זו אדמה של ערבי.


ש: מה זאת אומרת אם באמת היא של ערבי?! זו קרקע שלו!

ת: איך היא הגיעה אליו? אם יש לו מסמכים שמוכיחים שהוא קנה או אבותיו קנו, אז זה שלו. אם לא, איך זה הגיע אליו? יהושע בן נון נתן לו? או דוד המלך? או יהודה מכבי? אלא שמלך ירדן השתלט על יהודה ושומרון וחילק אדמות למי שמצא חן בעיניו .אפשר לדעת כיצד פתאום אדמות אלו שייכות למלך ירדן?!


ש: חבר הלאומים נתן לו לפני קום מדינתנו...

ת: לא נכון. הוא השתלט מיזמתו על יהודה ושומרון, ואף אומה לא אישרה זאת, מלבד בריטניה ופקיסטן . ומלבד זאת, גם אם חבר הלאומים היה נותן לו, אולי אפשר לדעת איך פתאום זה שייך לחבר הלאומים? יהושע בן נון נתן לו?! וכולי.


ש: זה הגיע לחבר הלאומים על ידי עמים שכבשו אזורים אלה מהתורכים...

ת: וכי ארץ זו שייכת לתורכים?! וכי כיבוש יוצר בעלות?! יש תשובה רב נחשון גאון שמובאת על ידי מרן הרב קוק בספר מאמרי הראיה באגרת לקק"ל, שאדמת ארץ ישראל שייכת לנו לעולם, כימי השמים על הארץ וגם כיבוש לא יכול לבטל את בעלותנו (מאמרי הראיה 252). אבל מרן הרב קוק אומר לעשות לפנים משורת הדין, בכל זאת לשלם אם לערבי יש הוכחת בעלות. אבל בודאי לא לסתור בית כנסת.


ש: מה ההבדל בין המאבק על בית הכנסת בגבעת זאב לבין המאבק על הבניינים בבית-אל?

ת: אין הבדל. אדרבה בגבעת זאב זה יותר חמור: א. זה בית כנסת שיש איסור חמור להרוס יותר מבית חול. ב. זה לא שלד אלא בית בנוי בו מתפללים כבר הרבה שנים מאות משפחות. ג. היו כל מיני אישורים, אם כי לא כולם.


ש: אז למה לוחמי ארץ ישראל לא נרתמים למאבק הזה כמו על בית-אל? אולי כי שם הם חרדים?

ת: אין הבדל בין חרדים ללא חרדים. יש עם ישראל אחד בלב אחד.


  • פורסם בשאילת שלמה 401