שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אין הלכות לשון הרע בשולחן ערוך (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: למה הלכות לשון הרע לא מוזכרות בשלחן ערוך?

תשובה: השולחן ערוך לא מזכיר הרבה מאוד דברים, כי הוא לא מזכירים דברים פשוטים שמובנים מאליהם. כך השולחן ערוך גם לא מזכיר שאסור לרצוח, שאסור לגנוב ושאסור להדליק אש בשבת, אלא הוא מזכיר פרטי דינים שלא ידועים. בכלל, בנוסף ללשון הרע, השולחן ערוך דילג על כמעט כל המצוות בין אדם לחברו. הוא דילג על ואהבת לרעך כמוך, מצוות תוכחה, מחלוקת, נקמה, נטירה, לפני עיוור לא תיתן מכשול, דן לכף זכות, אהבת הגר וכן הלאה. למה השולחן ערוך דילג על כמעט כל המצוות בין אדם לחברו? – כמו שאמרנו - כי כולם יודעים. אמנם נאמר בצער: הלוואי שכולם היו יודעים..

בכל אופן, את אותם דברים שהשולחן ערוך לא מזכיר, המפרשים של השולחן ערוך משלימים. כך, המגן אברהם (או"ח, קנו, ב) מזכיר את כל המצוות בין אדם לחברו עליהם דילג השולחן ערוך. גם המשנה ברורה (שם ס"ק ד) מביא את הרשימה הארוכה הזאת.

וכן, לעומת השולחן ערוך, הרמב"ם בוודאי מזכיר איסור לשון הרע בהלכות דעות (פרק ז'), כי הרמב"ם מזכיר את הכול, גם דברים פשוטים.

למי שרוצה למצוא הלכות לשון הרע, הם מבוארים באריכות ברמב"ם, בספר שערי תשובה של רבנו יונה ובכלל החפץ חיים באמת עשה עבודה עצומה וקדושה ואסף מכל המקומות את אזכרות פרטי הדינים.