שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

איך יודעים שלא יהיה חורבן בימ"ק שלישי? (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

תשובה: כתוב בספר אורות הרב יודע שאחרי הגאולה שלנו אין חורבן, ואם העם יודע למה אתה שואל? למה לי קרא? סברא! האדם הסביר הוא קנה מידה.

אומר שם הרב קוק הידיעה הזאת היא הבסיס של כל המסירות הנפש, העם לא מוסר את הנפש על דבר שהוא מסופק אלא על דבר וודאי. אבל איך העם יודע? זה העמוד הראשון של ספר אורות- רוח הקודש של העם. כמו שיש רוח הקודש של יחידים כך יש רוח הקודש של העם. כמובן לא כל דבר שהעם אומר זה רוה"ק.

אבל אם תשאל- איפה חז"ל אמרו? אין לך קץ מגולה מזה שנאמר אתם הרי ישראל... רש"י שא"י תתן פירותיה בעין יפה. בניין הארץ ופריחת הארץ הכל צומח ומתפתח וגדל- זה הקץ המגולה. ולכן אנשים ששואלים מתי נדע בטוח שזה גאולה? לא נדע יותר בטוח שזה גאולה יותר מזה, כי חכמים אומרים שאין לך קץ מגולה מזה, ואם אתה חושב שיש יותר מגולה מזה אז אתה כופר בדברי חז"ל. חז"ל אומרים שזה הכי מגולה. איך חזל יודעים זה שאלה טובה אבל הם אומרים.

הקץ המגולה התחיל לפני 130 שנה שהרבה יהודים עלו לארץ והארץ ענתה להם והתחילה לפרוח. "כי נבקעו במדבר מיים.." הארץ משיבה ואין לך קץ מגולה. וגם העם אומר זאת. האמונה הזאת שלנו היא הבסיס של מסירות הנפש.

ואולי הפוך- מסירות הנפש היא הבסיס להצלחה, כפי שהסברנו אתמול בלילה.

שאלו אותי למה הנקרא ארץ ישראל ולא ארץ אברהם וכדומה? כי יעקב אבינו מסר את נפשו עליה. שהתכונן למלחמה בין הדברים שעמד עליהם לפני פגישתו עם עשיו שהיה מוכן לאבד כמחצית מנשיו ובניו. הוא מסר את נפשו עליה ולכן היא נקראית על שמו- ארץ ישראל. כמובן שיש עוד תירוצים שאם תקרא ארץ אברהם אז יאמרו הערבים שזה שייך להם. דחייה: ממילא הם יאמרו שזה שייך להם- כי הם שקרנים. וכן עוד תירוץ. וכן מבואר במדרש רבה סוף פרשת קדושים ששאול החל לבנות מזבח שכולם בנו מזבח אז גם הוא בנה, הוא נתן נפשו ולכן זה נקרא על שמו. כולם בנו מזבח בתנאים נוחים, והוא בנה כאשר זה היה קשה מאוד, לא היו לו תנאים נוחים לכך הוא נתן את נפשו על כך ולכן הוא נקרא על שמו.

העם בציון יודע. ובכלל לא כתוב בתורה שיהיו 2 חורבנים, אלא רק אחד. קושיא: והרי כבר היה 2 חורבנים? יש אומרים שהעליה השניה לא היתה גאולה. הרמב"ן אמר שזה היה פקידה בעלמא. והאריך בזה ר' חסדאי קרקאש. וגם במהלך האידאות מובא שזה לא גאולה אלא נשימת אוויר אחרונה לפני שצוללים לגלות. תקופת בית שני זה התארגנות לגלות. זה תא הצפה, כלומר תא הצפה הוא בעצם ים בתוך הצוללת. בית שני זה בעצם גלות בתוך ארץ ישראל. גלות במובן הזה שהיינו נשלטים ע"י הגויים ולא נשלטים. ועד פעם ועוד פעם. זה הכשיר את האומה לגלות ויותר מכך את הת"ח. שת"ח של א"י שונה מת"ח של הגלות. אז היה צריך להכשיר ת"ח. ומי הכשירם? ירמיהו הנביא יחד עם המלך יאשיהו. דוג' של ת"ח לא גלותיים- רש"י. אבל הוא גר בגלות? הוא בגלות אבל זה לא נקרא. גם הרמב"ן ככה. הם מעל הזמן ומעל הגלות.

עכשיו העם היושב בציון יודע שזה סופי. ואיך הוא יודע? רוח הקודש.

הרמב"ם הלכות בית הבחירה ו טז: הראב"ד אומר שם אחרת ומוכיח ההיפך מהרמב"ם. " לפי שהיה יודע עזרה שהמקדש הולך להשתנות" הוא ידע שזה הולך להשתנות. עזרה ונחמיה וכו' ידעו שזה זמני ואח"כ יתקדש משהו עולמו. ואיך הוא יודע? כי נגלה סוד ה' ליראיו. כידוע הראבד היה לו רוה"ק. אם כן ידעו שבית שני הוא זמני, אבל גם דבר זמני הוא דבר גדול.

איך יודעים להבחין בין שטויות שהעם אומר לבין דברים טובים שהעם אומר? קונים קיצור שולחן ערוך. העם מגיע לא"י? פותחים שולחן ערון ורואים שזה מצווה אז זה רוה"ק. הולכים לדיסקו? פותחים שו"ע וזה לא מצווה אז זה לא רוה"ק.

חכמים אמרו שאין לך קץ מגולה מזה, ולא צריך יותר מזה. ואולי יהיה הפסק? תמיד כתוב שהגאולה הולכת ומתחזקת, אין מושג בתורה של מלכות ביניים. גלות בבל זה לא הפסק? אמרנו שגם אז בגאולה זה הלך וצמח, ויש מחלוקת האם יש 2 גאולות או 3.

התורה אומרת "והיה אם שמוע תשמעו..", אז לכאורה נפל הפסוק? תשובה אנחנו שומעים, ולא יווצר מצב שאנחנו לא שומעים. מה המשמעות של הפרשה הזאת? זה קרה, אבל הפעם הזאת לא יווצר מצב שלא ישמעו. כמו שהקב"ה אמר הבאתי מבול ומעכשיו לא יהיה מבול- כי לא יווצר מצב שכל היקום יהיה חוטא, ריקבון כלל ישראלי כזה שמצריך חורבן- לא יהיה. זהו רקבון חברתי. כפי שהרב מסביר במאמר נחמת ישראל. ריקבון חברתי לא יהיה. והוא מסביר שם שגילוי עריות שפיכות שמים וע"ז הם רקבון חברתי. היום זה לא ככה.

איך הרב קוק יודע מה העם חושב? זה מובא בספר לאמונת עיתנו והוא מביא 4 שיטות איך אנחנו או הרב קוק יודעים מה הנכון, ומיהו העם? עיין שם.

עכשיו זה סופי, חכמים אמרו וגם התורה אמרה.

בתורה לא כתוב בכלל על גאולה שלמה. לפי שיטת הראשונים שהגאולה השניה היתה אוויר לנשימה אז אתי שפיר, אבל לפי הראשונים שהגאולה השניה היתה גאולה שלמה- אז איך הם מסבירים את זה ע"פ התורה והנביאים? אלא שהם מסבירים שהתורה אומרת שתהיה גאולה, והנביאים באו והסבירו שזה על הגאולה הראשונה וזה על הגאולה השניה.

הנביאים דיברו על 2 גאולות אע"פ שבגלוי הם לא אמרו על 2 גאולות. ואיך הם יודעים? כי הדברים פה הנביא מדבר בקול ענות חלושה וזה בית שני, ופה הוא מדבר בקול ענות גבורה וזה בית שלישי. כשבאנו לפה בבית שני צחקו עלינו ולעגו עלינו הגויים ולכן היה קשה אוד לבנות את הבית השני. ביד אחת הוא בונה וביד השניה הוא מחזיק חרב. זוהי מסכנות. והנביאים מדברים דברים מופלאים, ולכן הראשונים האלו עושים סדר בפסוקים ומסבירים מה בית ראשון ומה בית שני.

זה לא אומר שלא יהיו צרות, צרות יכולות להיות.

כמו שסיפרתי פעם בשם אוצר הגאונים סוף סוכה- בא משיח ויש ששון ושמחה והוא בא לבית הכנסת ומפרקים את הכנסת וכולם מקבלים אותו עליהם וכולם לומדים תורה ושמחים. ואומר המשיח נמאס לנו עם הערבים- וזורקים אותם לים וכו וכו ואמרים כל יום הלל 3 פעמים ביום. ואומרים תלמידי מרכז הרב- אמרנו לכם שזה הגאולה. אלא שהמצב מסתבך- באים הרוסים והאמריקאים האיחוד האירופי ועושים מצור סביב המדינה וחודרים בפנים מחסלים את צה"ל והורגים את המשיח וזורקים אותו במדבר, וכולם בוכים שזו לא היתה גאולה אלא חורבן, חוץ מתלמידי מרכז הרב שמסבירים שתמיד יש בגאולה סיבוכים, ובכל אור יש חושך, והדבר לא חרב וצריך לראות הכל בעין יפה.

אבל אין כבר דינה ואין כלום? ואלו אומרים שמתוך המדבר ומתוך המשברים.. חברה אתם משוגעים על כל הראש. ואז במהלך בלתי צפוי הקב"ה מביא משיח ומקים צבא וכובש את כל כדוה"א וכולם שמחים ואומרים הלל 4 פעמים ביום. ותלמידי מרכז הרב אומרים אמרנו לכם..

==


==