שיעורי הרב שלמה אבינר

איך אגיע למצב שלא אתבייש בעבודת ה'?

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר