שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

איבדת לגמרי כיוון

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

איבדת לגמרי כיוון

[הרב שלמה אבינר]


ידידי, איבדת לגמרי כיוון. אתה קורא ליהודים אנטישמיים?! אתה מכנה רבנים בשמות גנאי?! ד' ירחם עליך. שכחת את העיקר: ואהבת לרעך כמוך. כלל גדול בתורה.

שכחת שהחורבן קרה בגלל שנאה, שעתה בחסדי ה' עלינו אנו חוזרים לכיוון הנכון. אנו מתקבצים לארצנו וחוזרים להיות לעם אחד. ריבונו של עולם מדביק אותנו בחזרה. גם הגירוש הנורא מקטיף ומלחמת הלבנון השניה יצרו סולידריות באומה. ואתה הולך לכיוון הפוך מכולם!

ידידי, אתה מכניס את עצמך לפינה, אתה מסתגר בזרם שוליים ויורה לעצמך ברגליים.

אשריך שהינך מקיים תורה ומצוות, אשריך שהנך נאמן לארץ, - זה משמח אלהים ואדם. ובכלל, יש לך זכויות רבות, אבל לא עד כדי כך! אל תשכח שלא נגאלנו ממצרים בזכויותינו, אלא מפני שריבונו של עולם אהב אותנו כזרעו של אברהם אבינו (רמב"ם, עבודה זרה סוף פ"א. רש"י תהילים פ ג).

ד' אוהב אותך אך הוא אוהב יותר את אברהם אבינו ואת כלל ישראל. כמה שגדולות זכויותיך, הן אינן מגיעות לקרסוליים של זכויות אברהם אבינו ועם ישראל. לכן אני ממליץ לך לא להתהלך לבדך. אם אתה עושה ברוגז ופירודים עם חלקים של האומה, אתה בחוץ. לא יהודים מסוימים בחוץ. לא רבנים מסוימים בחוץ, אלא אתה בחוץ!

היזהר ידידי. יש שהלכו בדרך זו, וקרה להם מה שקרה. אל תלך בדרך איתם.

חזור לאומה! חזור לאהבה ! חזור לאחווה!