שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אחוות לוחמים

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

אחוות לוחמים

[הרב שלמה אבינר]


אומרים שבן גוריון אמר לנו פעם: "איפה אתם, הדתיים, בבתי הקברות הצבאיים?".

אכן ביקורת נוקבת וכואבת. בוודאי היו לנו נופלים, אך ממי שרוממות האידיאליזם בגרונו מצפים ממנו ליותר מסירות. הרי אנו מדברים על מסירות נפש על התורה ועל המצוות. ובוודאי כן יאה וכן נאה, וזו חובתנו עלי אדמות, אך בל נשכח שמעל כל אלה, יש גם ובעיקר מסירות נפש ממש, כמו שמסופר בגמרא שבוודאי "אשרי מי שבא לכאן (לעולם הבא) ותלמודו בידו", אך מעליו "הרוגי מלכות אין אדם יוכל לעמוד במחיצתן" כלומר "הרוגי לוד" (פסחים נ א) - שני אחים שלא היו תלמידי חכמים אך מסרו את נפשם על עם ישראל (רש"י שם).

אבל מאז עברו עידנים, ויכולים אנו לומר שמאושרים אנו בדמעות, ובכל סניף בני עקיבא מתנוססת טבלת זיכרון לבוגרים שנפלו על מערכות ישראל. התהדקו האירוסין שלנו עם ארצנו, בבחינת "וארסתיך לי בדם".

אך תנאי גדול יש במסירות נפש ובכל עבודת ד', שלא להתגאות ובוודאי שלא לבזות אחרים. לא לומר אנחנו הלוחמים, אנחנו השמנת. אנו עדיין רזים. לא אנו עשינו את הכל, אלא יחד עם עמנו, ועתה אנו חוזרים לאיטנו בתשובה.

ואני הדל, קיבוצניק לשעבר, ועדיין קיבוצניק בלבי וברוחי, באהבתי ובהערצתי לקיבוץ הדתי ולקיבוץ בכלל, תמיד כאב לי לשמוע אמירות מתנשאות כמו: "פעם בקיבוץ היה אידאליזם, ועכשיו אין כבר כלום, רק קרייריזם".

אבל עתה, במלחמה הזאת, (כיוון שהיא מלחמה עדיין בלי שם, אני מכנה אותה: המלחמה הזאת) שמענו שנפלו אחוזים גדולים של דתיים ושל קיבוצניקים. לכן, כל מי שהתנשא על הקיבוצניקים, אנא ממנו ללכת להר הרצל, ולבקש סליחה מדמם שנשפך.

ואנא ללמוד מוסר פעם אחת ולתמיד, שלא להתנשא ושלא לדבר גבוהה, ולדעת שגם מלבד הדתיים והקיבוצניקים, יש הרבה אידיאליסטים שלחמו במסירות במלחמה הזאת, גם דתיים גם חילוניים, גם שמאלנים גם ימניים.

ושמעתי מעשה שקרה במלחמה הזאת, על אדם שהיה פעם מ"פ של יחידה מובחרת, ועתה הוא כבר קצת מבוגר, אך כאשר שמע שיחידתו נכנסת ללבנון, הוא לא חשב פעמיים, לבש את מדיו, לקח את קסדתו ושכפ"צו ונסע צפונה. "מה באת? אנו יחידת סדיר ולא מילואים". באתי ואני נשאר", ענה להם, "אבל אין לנו ביטוח עבורך", אמרו לו. "לא אכפת לי, אהיה עוזר למ"פ", התעקש ולא יכלו לסלקו, והנה המ"פ יצא מכלל תפקוד והוא הוביל את היחידה. ומה עושה זה האדם בחייו הפרטיים? - מנהל פאב.

איך אמר הרב קוק על דורנו בשם ספר הזוהר? "טוב מלגו וביש מלבר" - טוב במפנים ורע מבחוץ, (אגרת תקנה), ואני אומר: פאב מלבר וטב מלגו.

אתם זוכרים את הציור של בוש אחרי מלחמת יום הכיפורים איך ישראל'קה החי מושיט יד בדמע לישראל'קה שמרומים?

אז עתה שהדתיים והקיבוצניקים שבמרומים מושיטים יד זה לזה, הגיע הזמן שאנו נושיט יד של אמת בעולמנו זה ובמדינתנו זו.