שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אחדות ארבעת המינים, אחדות עם ישראל

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־15:52, 20 בדצמבר 2015 מאת Maale (שיחה | תרומות)

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

אחדות ארבעת המינים, אחדות עם ישראל

ידוע הדרוש שדרשו חז"ל בעניין ארבעת המינים, שנמשלו לארבעה סוגי יהודים (ויקרא רבה ל יב) .ישנם יהודים עם תורה ומצוות הנמשלים לאתרוג שיש לו טעם וריח. הלולב, בפרי התמר, אמנם טעם יש לו, אך ריח אין לו , וכך ישנם יהודים שיש בהם תורה אבל אין בהם מצוות. ישנם יהודים הדומים להדס שיש לו ריח אבל אין לו טעם, אלו יהודים המקיימים מצוות אך אינם לומדים תורה. הערבה, אין לה ריח ואין לה טעם, כן ישנם יהודים בלא תורה וללא מצוות. יבואו אלה, ויכפרו על אלה – ויעשו אגודה אחת.


מסביר הרמח"ל בספרו 'מסילת ישרים'(סוף פרק יט) ,שאין רצונו של הקב"ה שיהודים ייבדלו זה מזה. אלא, יכפרו אלו על אלו. כלומר, אם אתה כאתרוג, מלא תורה ומצוות, אין זה כדי להתנשא על אחרים ולומר שהם אינם טובים. אתה אתרוג לכל עם ישראל. הרמח"ל עוסק בזה גם בפרק על הפרישות. הוא כותב שלא כל יהודי יכול להיות פרוש, כי זו מדרגה גבוהה מאוד, אבל אי אפשר שלא יהיו בעם ישראל פרושים, והם פרושים לכל היהודים הנתלים במדרגתם.


ישנו סיפור המובא ב'בית יוסף' (או"ח תרנא) שפעם רבי מנחם רקנטי חלם בלילה שהוא רואה את שם י-ה-ו-ה כך: י-ה-ו לחוד, ו'ה' לחוד, ותפעם רוחו, ולא ידע את פשר חלום. בבוקר הוא ראה שיש שם אורח אחד המחזיק שלושה מינים ביד אחת ואתרוג בידו השנייה, ואינו מחברם. על פי רזי תורה, ד' מינים הינם כנגד ד' אותיות של שם השם. מי שמפריד בין ארבעת המינים מפריד בין שם השם. מי שמפרד בעם ישראל, זה שווה לפירוד בתוך שם השם. וכן מובא בדרשות של רבי דוד טעביל ממינסק, בעל נחלת דוד (בית דוד דרש ו מובא בעולת ראיה ח"ב עמ' תסח). וכן כתוב במדרש על ד' המינים, שאמר הקב"ה: אם אתם עושים אגודה אחת, אני מתעלה. הכל תלוי באחדות עם ישראל ולא נפסיק לדבר על החשיבות של אחדות עם ישראל. רבנו הרב צבי יהודה, היה חוזר וחוזר וחוזר על אותם דברים חשובים.


אנשים אומרים: הגיע הזמן שתהיה אחדות במחנה. ב"ה, סוף סוף מצאנו אידיאל שמוסכם על כולם. רק נשאר לברר פרט אחד קטן: מי זה המחנה? יש הרבה מחנות, וכל אחד צועד עם הדגל הגדול שלו ועם החצוצרה הקטנה שלו. כל מחנה חושב שהוא כל האמת, כל הצדק, ושהאחרים במחנות האחרים הם בני דת אחרת. לכן, אם כל אחד מציע מחנה, גם אני מציע מחנה. המחנה שאני מציע זה מחנה כל עם ישראל. זה המחנה האמיתי. אל תאמר שבך כל האמת וכל הצדק, הכל נמצא בתוך כל עם ישראל, וכולם נצרכים. מה שהאתרוג מעולה יותר משאר המינים כיון שיש לו טעם וריח, זה לא מועיל, אינך יכול לקיים את המצווה עם ארבעה אתרוגים, אלא דווקא עם כל ד' המינים. ריבונו של עולם חילק את הכישרונות בין כולם ומי שנראה ריק, אולי אינו ריק, שהרי חכמים אמרו (סנהדרין לז א). שאפילו הריקנים בעם ישראל מלאים מצוות כרימון.


  • פורסם בשאילת שלמה 358