שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אהבת רעייתך קודמת לכל

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

אהבת רעייתך קודמת לכל

[עריכה: יוסף אברמסון]


"ואהבת לרעך כמוך". אמר האריז"ל "רעך" הראשון, "רעך" ב"ה" הידיעה זה בת הזוג או בן הזוג. הוא צודק אמרו רבותינו האחרונים, הוא כמובן צודק. כי "עניי עירך קודמים". כי אם אתה לא אוהב את חברך הוא ימצא גואלים אחרים. אבל אם אתה לא אוהב את אשתך אצל מי היא תמצא מחסה ועזרה? לכן היא קודמת לכולם.

אלו דברים פשוטים אבל לא אופנתיים. כי למעשה האדם עושה חסד עם כל העולם אבל לא כל כך עם אשתו למרות שהיא יותר! זו טעות. עד שאתה עושה חסד לכולם תעשה תחילה חסד לאשתך. זה מזכיר את דברי חז"ל כי אשה עינה צרה באורחים (ב"מ פז א). כי אברהם אבינו אמר לשרה לקחת לאורחים סולת לעשות עוגות . אך היא לקחה רק קמח שזה פחות טוב ממה שאמר. כלומר שאשה עינה צרה באורחים. קושיה! אשה עינה צרה באורחים כי היא מטפלת באורחים ולא הבעל. יתר על כן, אתה חושד בשרה אמינו בדבר כזה?!

עונה המהר"ל בחידושי אגדות בבבא מציעא כי האשה צודקת בנושא הזה. כי הבעל עושה חסד עם כולם. בא אורח הרי הוא מקבלו יפה. באה אשתו – אינו מקבלה כך. אומרת לו אשתו הלוואי והייתי כמו אורח. היא מקנה ובצדק.

לכן היא צודקת בדבר הזה. שהבעל מעדיף אורח מאשתו. אלא היא קודמת וכן הלאה. ילדיו והוריו הם קודמים לכל. כביכול כתוב "ואהבת לרעך כמוך". משמע שווה. אבל זה לא אותו הדבר. כי אצל אשתו כתוב "אוהב אותה יותר מגופו"! יותר זה יותר!

יה"ר שנזכה להתחזק באהבה בין איש לאשתו.


  • פורסם בשאילת שלמה 331