שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אהבה לשמה - לומדים מיצחק

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

"ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו" (בראשית כה כח). מדוע יצחק אהב את עשיו. הרי עשיו בדיוק מה שאסור להיות. אז מדוע אהב אותו? אלא אהב אותו בלי סיבה. אהבה שאינה תלויה בדבר.

מעשה באדם שאמר לבעל שם טוב כי בנו יצא לתרבות רעה וביקש עצה מה לעשות. אמר לו הבעש"ט תאהב אותו כי זה מה שירפא אותו. ענה האב "אני כבר אוהב אותו". השיב הבעש"ט "אז תאהב אותו עוד יותר". צריך לאהוב. אז למה רבקה לא אהבה את עשיו? כי חשבה שלא יתרפא. אכן לא התרפא. אז למה יצחק כן אהב אותו? כי סבר שאם לא יתרפא עכשיו הוא יתרפא אחר כך, באחרית הימים. זה לא ילך לאיבוד ולבסוף יתרפא.

זה יסוד כל החינוך: לאהוב. יש אומרים שאם אוהבים יותר מדי זה יקלקל. תשובה: לא נכון. הלוואי וזו היתה המחלה של ימינו. אם אמא או אבא אוהבים למרות שלא למדו כל כך הרבה קורסים בחינוך. התועלת עצומה לעומת נזק נדיר ואפסי שאולי יקרה. זה יסוד החינוך: לאהוב בלי סוף. צריך אהבת חינם. פירוש: לאהוב בלי סיבה.

אפשר להמציא סיבות כגון "כי ציד בפיו" , שמביא לו אוכל. כאילו שאת יצחק אבינו מעניין אוכל.

מעשה ואמרו לרב קוק כי אוהב אנשים יותר מדי. ענה להם מוטב שאכשל באהבת חינם מאשר שנאת חינם (הערת הרב: י"א שאימרה זו קדמה לרב קוק. אך אין זה משנה לעצם נכונות הדברים). זה הלימוד שלנו: לאהוב ולאהוב ולאהוב.

פורסם בשאילת שלמה 415