שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אהבה- אוויר לנשימה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

אהבה איננה פרס; אהבה היא אוויר לנשימה. זה כמו צוללן שאיים על בנו הצולל עמו שיסגור לו את בלון החמצן. אם נאיים כך על ילד, הוא יתחיל לפחד שמא יאבד את האהבה וייכנס לחרדה.

טרם ראינו ילד שנהרס מעודף אהבה. אולי הוא נהרס מפני שחסרו גורמים אחרים לצד האהבה. אולי לא חינכו כראוי, אולי לא הסבירו, אולי לא הענישו אותו בעת הצורך – הכל יתכן, חוץ מדבר אחד – ילד לא נהרס מפני שאהבו אותו יותר מדי! אהבה יתר על המידה – אין פירושה שנימנע מלהעניש, אלא שהילד ירגיש אהוב, נחשָק, שיחוש וידע שמעוניינים בו –בלא תנאי!

זכור תמיד: הילד איננו יודע להבחין מתי אמו כועסת עליו ומתי היא כועסת על דבר אחר. אמו שבה הביתה בפנים זועפות, ספגה צרות בעבודה ומצב רוחה משתקף על פניה. הילד בטוח שזה בגללו. כך עד גיל עשר – כל מה שקורה בעולם, נתפס כנוגע לו, והוא בטוח שזה בגללו. זו תקופת האגוצנטריזם. אגוצנטריזם אינו אגואיזם. אגוצנטריזם – הכוונה, שהוא חושב שהוא מרכז העולם. כלב נובח ברחוב – זה בטח עליו; אבא צועק עם אמא בחדר – זה עליו; הכל – עליו, בעדו וכנגדו.