שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אגרת לאשתו של חייל (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

אגרת לאשתו של חייל

[הרב שלמה אבינר]

אגרת לאשתו של חייל, אגרת לאשתו של קצין.

את השומרת על הבית, את המחנכת את הילדים, את המתגעגעת לבעלך.

הוא נמצא באש בקרב, אינו פנוי נפשית לדאוג, אין לו זמן לפחד.

אז את מפחדת בשבילו וגם בשבילך. אך דעי לך שד' לא יעזוב את עמו, לעולם לא עזב ולעולם לא יעזוב. ובמיוחד בימים אלה. שהחליט לעשות ישועה לעמו, בבניין הארץ, שיבת ציון, הקמת המדינה ומלחמות ישראל.

"שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אויבכם, אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם, כי ד' אלהיכם ההולך עמכם, להלחם לכם עם אויבכם להושיע אתכם" (דברים כג ד). איננו לבד.

כי לא מלחמת כיבוש ארץ נכר היא זו אלא מלחמת הגנה, מלחמת מצווה, מלחמת ד'. ומי שעושה מצווה, יש עליו הגנה. ואיפה יש מצווה גדולה מזו מאשר הצלת העם, הצלת הארץ וקידוש השם הגדול. הרי זו סגולה לאריכות ימים.

כי אנו מאמינים בהשגחה פרטית. ריבונו של עולם הוא הקובע כל פרט ופרט בקורות חייו של כל אחד, וקל וחומר את עצם חייו. לכן אנחנו יוצאים לקרב בשמחה בעוז ובגבורה. וכחלק היורד במלחמה, כן הוא חלק האשה היושבת על הכלים (עיין שמואל א ל כד). ומתוך עוז רוחני, יש עוז לאומי, ומתוך עוז לאומי יש עוז צבאי. עוז צבאי הוא לגברים, אבל עוז רוחני ועוז לאומי שייכים גם לנשים, כמו דבורה הנביאה אשר הפיחה עוז וגבורה באומה.

החזית מגנה על העורף ויונקת עז מהעורף. אנו עם קשה עורף, בעיקר במובן החיובי, של עמידה במסירות על האמת, כדברי המהר"ל בספר נצח ישראל.

צבאנו הוא חזק וגבור, הוא חייב לנצח והוא ינצח.

בכל בית יש נביאה דבורה קטנה, שבעלה אומר לה: "אם תלכי עמי והלכתי, ואם לא תלכי עמי לא אלך" (שופטים ד ח). ואת הולכת איתו לאורך כל הדרך. לחייל אמריקאי יש תחת כובע הפלדה צעיף רך עם בושם של אשתו. אינך צריכה לכך. בושמך הרך מלווה אותו לכל מקום. ואת אומרת לו: "זה היום נתן ד' את סיסרא בידך" (שם יד). "בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם, ברכו ד' " (שם ה ב), בגלל אלו שתים, רשעת פרעות האויבים והתנדבות חיילינו, יש ברכת ד' (מצודת דוד).

"ד' ירד לי" (שם יג ד), הוא הנותן כח. ואתה בא "לעזרת ד' " (שם כג) להיות שותף למעשה ד'. לכן "כן יאבדו כל אויביך ד' ואוהביו כצאת השמש בגבורתו" (שם לא)- האהבה בין ד' ובינינו, והאהבה בינך ובין בעלך. "כי עזה כמות אהבה" (שיר השירים ח ו), זאת האהבה היא יותר חזקה מרשעות שטני המוות אשר בעזה. "חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלהינו" (שמואל ב י יב).