שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אגרות הקודש של הרבי במליובביטש (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: יש חסידי חב"ד שפותחים את 'איגרות הקודש' של הרבי מלובביץ' כשיש להם שאלות. האם אין בזה "דורש אל המתים" או "לא תנחשו"?

תשובה: מובא במפרשי השלחן ערוך (יו"ד קעט, ד) שמותר לפתוח ספר קודש ולמצוא בו תשובה, זה נקרא מעין נבואה קטנה (עיין הש"ך שם). כלומר, אין בדבר הזה איסור. יש שיטה דומה הנהוגה ע"י פתיחת התנ"ך, שיטה הנקראת "גורל הגר"א". יש סיפור מפורסם על הצדיק ר' אריה לוין שהשתמש ב"גורל הגר"א" כדי לזהות את ל"ה החללים מהשיירה שנפלה בדרכה לגוש עציון.

לאחר מלחמת השחרור, כאשר הוחזרו לישראל גופותיהם של אנשי מחלקת הל"ה, שנה וחצי לאחר שנפלו בקרב בדרכם לישובי גוש עציון, לא הצליחו אנשי הרבנות הצבאית לזהות בוודאות שתיים עשרה גופות. לפתרון הבעיה שנוצרה הוטל על הרב לוין לערוך את גורל הגר"א - הטלת גורל על מנת לזהות את הגופות (עיין ס' איש צדיק היה עמ' 111-117). גורל נוסף ערך הג"ר אהרון קוטלר כאשר רצה לעלות מרוסיה לארץ ישראל, אך הג"ר משה פיינשטיין הפציר בו להגיע לארצות הברית כדי לחזק את היהדות שהייתה בתקופה זו כ"מדבר שממה".

הפסוק שעלה בגורל היה "ויאמר ד' אל אהרן לך אל משה המדברה". הוא פירש זאת כך: ויאמר ד' אל אהרן, רמז לשמו, אהרן קוטלר. לך לקראת משה המדברה, ידידו הג"ר משה פיינשטיין שהיה כבמדבר שכן היהדות בארהב היתה אז במצב מאד ירוד וכמדבר מבחינה רוחנית. אכן, הג"ר אהרן קוטלר הגיע לארהב ותוך זמן קצר הקים את הישיבה בעיר ליקווד בניו ג'רסי, ישיבה מהגדולות בעולם. הוא השפיע רבות על יהדות ארהב (עיין ספר הגאון מהרב דב אליאך עמ' 1118). וכתוב בס' לב אליהו (ח"א עמ' 35 בהקדמה), הג"ר אליה לאפיאן גם עשה את הגורל של הגר"א (אמר פעם לתלמידיו, שקבל את גורל זה מהחפץ חיים) קודם נסיעתו ללונדון. ועלה בידו הפסוק: "אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה" (בראשית מו, ד).

כלומר, איסור אין בזה, אבל זה לא אומר שזה פועל. רי אריה לוין, הג"ר אהרון קוטלר, והג"ר אליהו לאפיאן היו תלמידי חכמים גדולים, ענקים וקדושים. תלוי מי עושה את זה. אפשר לשאול כל שאלה בעולם אבל זה לא אומר שכל אחד שעושה דבר כזה מקבל תשובה אמיתית. אמנם זה נבואה קטנה אבל לא כל אחד ראוי לנבואה קטנה. מסופר על הגרי"ז סולוביצ'יק – הרב מבריסק – והוא היה צדיק גדול - שניסה את גורל הגר"א. הוא פתח את החומש, נפל על הפסוק: "תמים תהיה עם ד' אלהיך" (דברים יח, יג) וחדל (הגאון עמ' 1127-1126 ונתיבות רבותינו ח"ב עמ' רכד הערה רנח).

וכ"כ בס' ארחות רבנו (עמ' ריח), שאמר הג"ר חיים קניבסקי שאביו הסטייפלער דעתו לא היתה ניחא לעשות את גורל הגר"א מתרי טעמי: א. לא יודעים בדיוק איך לעשותו. ב. שאין לסמוך על גורלות (תמים תהיה עם ד' אלהיך). ובס' דרך שיחה (ח"א עמ' י), סיפא הג"ר חיים קניבסקי מה ששמע מהג"ר ראובן פיין, כי כשישיבת מיר היתה בשגחאי היה בחור שחפץ ללמוד שפת אנגלית לצורך פרנסתו, עשה גורל הגר"א ועלה לו הפסוק (תהלים קכ, ג): "מה יתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה"... והוסיף: "אבל אבא זצ"ל (הסטייפלר) סבר שלא כל אחד יכול לעשות הגורל, ורק מי שיש לו דרגת רוח הקודש יכול לעשות. לא ראיתי את אבא או את החזון איש זצ"ל עושים הגורל, ןלא ידוע לי שעשו".

לכן, מי שעושה את זה הוא לא עובר על איסור, אבל לא זו הדרך, לא כל אדם הינו בעל נבואה. אם אדם רוצה לדעת מה לעשות, שישבור את הראש או יתייעץ עם תלמידי חכמים, וד' יראה לו דרכו.