שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

'אישה כשרה עושה רצון בעלה'- תמיד? (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: האיש שלי מבזה אותי, מכנה אותי בשמות גנאי, מקלל אותי מזה שנים, והשבוע הרים עלי יד פעמיים. הוא מאד קפדן וחוזר על מגרעותי השכם והערב. פעם הרב יעץ לי להגיב בתקיפות ובעדינות על מנת שיפסיק עם הביזיונות. באמת כשפעלתי כך, הוא קצת התיישר, אך קשה לי מאוד לעמוד כל היום נגדו. המצב מזיק לילדים. הוא אברך וחוזר רק בערבים. כאשר אנו רבים, הוא אומר לי שאסור לי להשתמש בחפצי הבית ובטלפון כי זה גזל. הוא מנפנף: "כל מה שקנתה אשה, קנה בעלה", "אין אשה כשרה אלא העושה רצון בעלה", "הוא אדונך והשתחווי לו". פעם היה מבקש שאנשק לו את הרגליים, ובזכות הרב איני מסכימה. ביתנו רחוק מאד מאהבה ואחווה ושלום ורעות, התנהגותו ושתלטנותו מאוסה בעיניי. מה לעשות לפני שאפנה לרבנות? ממילא הוא אומר כל הזמן שיקבור אותי ויתחתן תוך שבעה ימים.


תשובה: בעלך צריך לעשות תשובה. אמרי לו שבפעם הבאה שהוא יכה אותך, את תפני למשטרה. ואל תהססי לעשות זאת, זה לטובתו, לטובתך ולטובת הילדים.

וכן אמרי לו שבפעם הבאה שהוא יעליב אותך, את תפני לראש הכולל, ועשי זאת.

ומה שהוא טוען שאסור לך להשתמש בכלי הבית, זה סתם הבל. אני תמה שאדם לומד תורה, ואומר הבלים כאלה. אדרבה, מתוך לימוד תורה צריך להתגדל במצוות "ואהבת לרעך כמוך", ואשתו של אדם היא הרֵע הראשון כדברי האר"י ז"ל. הרכוש שנרכש הוא משותף. עתה, כאשר מתגרשים כל מה שנרכש מאז החתונה מתחלק לשניים.

בוודאי, אשה כשרה עושה רצון בעלה, אך גם איש כשר יש לו רצון עז לשמח את אשתו ולעשות רצונה. אמנם בתורה כתוב "ושימח את אשתו" לגבי השנה הראשונה אך אין הכוונה שאחר כך יצער אותה. אלא שמתוך ההתחלה הטובה של השנה הראשונה ימשיכו כן כל החיים, כדברי ספר החינוך (מצוה תקפב).

כך כותב רבנו הגדול הרמב"ם: "וכן ציוו חכמים שיהא אדם מכבד את אשתו יותר מגופו ואוהבה כגופו. ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי הממון. ולא יטיל עליה אימה יתירה ויהיה דיבורו עמה בנחת ולא יהיה עצב ולא רוגז וכן ציוו חכמים על האשה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדאי ויהיה לו עליה מורא ותעשה כל מעשים על יו. ויהיה בעיניה כמו שר או מלך, מהלכת בתאות לבו ומרחקת כל שישנא. וזה הוא דרך בניית ישראל ובני ישראל הקדושים והטהורים בזיווגן. ובדרכים אלו יהיה יישובן נאה ומשובח" (הלכות אישות סוף פרק טו). הרי שזה הדדי.

יש ללמד זכות על בעלך שאינו אדם רע, אלא שאינו יודע להשתלט על יצרו האלים. לכן עליו לעשות תשובה, אם הוא ילמד ספר מסילת ישרים מראש עד סוף מאה פעמים ויקיים מה שכתוב שם, מה טוב. אם לא, שילך ל"יד שרה" בירושלים ל"מרכז למשפחה" לטיפול בגברים אלימים. אם הוא מסרב, פתחי תיק ברבנות. הרבנים שם יטיפו לו מוסר, ולא יוכל לספר להם סיפורים שאת חייבת לנשק לו רגליים ולסבול עלבונות שלו. אל תשתהי, בינתיים את סובלת, הילדים סובלים, ובעלך מעמיק לעצמו גהינום. אם קשה לך לבצע את כל הצעדים האלה לבדך, פני לאיזו קרובת משפחה שיכולה לתמוך בך, או לעובדת הסוציאלית של מקומך. כמובן גם את תעשי תשובה, כולנו נעשה תשובה ותזכי לבנות מחדש בית נאמן בישראל.