שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

'אדם כי ימות באוהל'- חייב? (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: בספרי מוסר רבים מוזכר המאמר: "אדם כי ימות באוהל - אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו על דברי תורה”. מנגד מובא גם כן ש-"עתיד אדם ליתן את הדין על כל דבר שראה ולא נהנה ממנו”. האם אין סתירה בין שני המקורות הללו וכיצד ראוי לאדם לנהוג?

תשובה: אנו מבינים את המאמר “אדם כי ימות באוהל - אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו על דברי תורה" ע"פ פירושו של רבי עובדיה מברטנורה על פרקי אבות (ו, ד): "פת במלח תאכל", שצריך מסירות נפש על לימוד תורה אפילו אם צריך לאכול פת במלח. כלומר, לא חייב לאכול פת במלח אלא אם אין אפשרות אחרת צריך ללמוד תורה כך. וכן כאן, לא חייב להמית את עצמו, אך אם אין אפשרות אחרת צריך ללמוד תורה כך. מרן הרב קוק כתב בסוף 'עין איה', שלכתחילה לא צריך להמית את עצמו כי התורה היא תורה חיים, אא"כ אין דרך אחרת.