שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

"שנה טובה" בשנה אזרחית

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

"שנה טובה" בשנה אזרחית

ש: מותר לומר "שנה טובה" לכבוד השנה האזרחית החדשה?

ת: בוודאי שלא. הנצרות אינה האזרחות שלנו, והשנה הנוצרית אינה השנה האזרחית שלנו. אנו יהודים והלוח היהודי הוא הלוח שלנו.

וכמה יש להצטער על השימוש בתאריך של הנצרות, שמוגדרת כעבודה זרה ברמב"ם ובשולחן ערוך, לכן יש בו איסור של "לא תזכירו" "ולא יִשָמע על פיך" וכן חרפה לאומית, כפי שכתב רבנו הרב צבי יהודה והוסיף: "ואם קשה עדיין להשתחרר מזה בדברים שכלפי חוץ ובחשבונות כספים, הלא אינו כן בדברים שבפנים" (לנתיבות ישראל ב רלט). לכן ודאי שיש לסלק טומאה זו מדפי פרשת השבוע הכוללים דברי קודש המחולקים בשבת קודש בבתי כנסת (עיין דרשות חת"ס א דף צג. שו"ת מהר"ם שיק יו"ד קעא).

[ורבנו הרב צבי יהודה הביע צער עמוק על פרסום תשובתו של הגר"ע יוסף שהתיר שימוש בתאריך נוצרי (לנתיבות ישראל שם. שו"ת שאילת שלמה א שכח).

ואמר הגר"א נבנצל: לוח תאריך הלועזי הוא אלילי, ואין להשתמש בו מצד נתינת כבוד לע"ז, ובנוסף לכך אינם מונים מניסן כפי שנאמר לנו (משנה ברורה עם ביצחק יקרא ח"ו בסוף עמ' ו) – מ"צ.]

נלקח משאילת שלמה 423