שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

"שולחן מלכים" בבישול עכו"ם (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: לגבי בישול עכו"ם, האם הכלל של אוכל שעולה על שולחן מלכים הוא על אמות מידה קבועות או שזה תלוי בנסיבות?

תשובה: הכל תלוי בזמן ובמקום, כי מזון חשוב מביא חתנות (עם גויים), ומזון לא חשוב לא מביא חתנות (דרכי תשובה ס' קיג). ובס' ישיב משה (יו"ד סי' ו עמ' שמח): פעם, הרב משה טורעצקי מאנגליה, התקשר לארמון המלכות באנגליה - בקינגהם פלס - ושאל האם החשובים אוכלים סלמון מקופסאות שימורים ושללו את השאלה בתימהון ופשוט אצלם שמשתמשים רק בסלמון טרי.

[באמריקה, ארגוני כשרות מתקשרים לטבח הרשמי של הבית הלבן לשאול אם המזון הזה והמזון הזה עולים על שולחן הנשיא.

ומובא בס' השקדן (ח"ב עמ' 102-101), שתשובה הלכתית התפרסמה ככותרת באחד העיתונים: תלמיד אחד משיעורו היומי של הגרי"ש אלישיב, שאל: האם יש חשש בישול נכרים ב"צ'יפס" (אולי חשב להתחיל לתאר את המאכל הזה או שציפה שהגרי"ש ישאלנו מהו, כרגיל בדברים שהגרי"ש לא מתמצא בהם). והנה כתגובה ענה לו הג"ר אלישיב: "האם אובמה אוכל צ'יפס?". זו היתה התשובה והפסק. השומעים, שלא היו מבני השיעור הקבוע ולא היו רגילים ל"מטבע הלשון" שלו בפסקי הלכה, נדהמו. חשבו שהגרי"ש עונה לא לענין. מי אובמה? למה אובמה?? והג"ר אלישיב, שראה תמיהה על פניהם, הדגיש שוב "אובמה" בכוונה לנשיא ארצות הברית החדש ברק חוסיין אובמה. ובכן, מה הקשר? כי הדין הוא שתבשיל שאינו עולה על שולחן מלכים אין בו חשש בישול עכו"ם. א"כ, על אתר הגיב הג"ר אלישיב בשאלה שהיא בירור והכרעה: האם מאכל זה, שלא משנה איך הוא נראה בדיוק, נאכל על ידי אובמה - הרי שיש בו דין בישול עכו"ם. כלומר, שלצורך מדידה בימינו ל"שולחן מלכים", סובר הגרי"ש אלישיב כי נשיא ארה"ב נחשב כמלך.

עיין בס' מפי אליהו (עמ' 102), שסיפר הג"ר מרדכי אליהו: היו רבנים שפסקו שאסור לקנות בוטנים קלויים מגויים כי הם נחשבים בישולי עכו"ם. בוטנים אלו עולים על שולחן מלכים (כלומר: אדם מכבד בהם את אורחיו), וגם אינם נאכלים כשהם חיים. אם כן, הם עונים על הכללים ההלכתיים של בישול עכו"ם.

פעם הייתי אצל אדמו"ר חשוב מאוד. הוא קנה גרגירי חומוס במיוחד בשבילי, כדי שאברך ברכת אדמה, וכן קנה פירות לברכת העץ. אמרתי לו שגרגירי חומוס אלו הם בישולי עכו"ם, שהרי מייבאים אותם מתורכיה. הפנה האדמו"ר את מבטו אל הרבנים שלו. הם אמרו: הרי הרמ"א (יו"ד קיג, ב) התיר אפונים של גויים, שכן אינם עולים על שולחן מלכים! אמרתי להם: האדמו"ר שלכם מלך, וגם אני מלך, ואם מגישים לנו מאכלים, הרי שמאכלים אלו עולים על שולחן מלכים. מסיבה זו, החומוס אסור באכילה... קרא האדמו"ר לאחד הרבנים שיוציא את החומוס מעל השולחן.]