שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

"שהחיינו" על הצבעה בבחירות (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: שמעתי שהרב סיפר מה שאמר החזון איש שמצווה לבחור בבחירות ונשאל, האם זו מצווה כמו מצה? השיב החזון איש: מצווה כמו מרור. ואילו אנו אומרים: מצווה כמו מצה, מצת חירותנו, מצווה מתוקה.

האם זו מצווה עד כדי כך שמי שמצביע בפעם הראשונה בבחירות למדינת ישראל צריך לברך שהחיינו? (כדעת מרן הרב קוק שבכל מצווה שאדם זוכה לקיימה בפעם הראשונה יש לו לברך שהחיינו – שו"ת אורח משפט עמ' 268-269 ועיין בחיי הראי"ה עמ' 117-119, מועדים הראי"ה עמ' 215-217 וליקוטי הראי"ה ח"ב עמ' 140)

תשובה: אין לברך ברכת שהחיינו משני טעמים:

א. אין מברכים שהחיינו על מעין מצווה. מדינת ישראל אינה מלכות בשלמותה, אלא מעין מלכות ישראל, כמו שכתב מרן הרב קוק בשו"ת משפט כהן (עמ' 368).

ב. כשאדם מצביע הוא אינו עושה את כל המצווה, אלא חלק מהמצווה.

שאלה: יש עוד מצווה שהרבה אנשים מקיימים וכל אחד מקיים רק חלק ממנה?

תשובה: בניין בית המקדש.