שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

"שבוע שחל בו" כשט' באב חל במוצ"ש (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: השנה ט' באב חל בשבת ונדחה ליום ראשון, האם לספרדים יש "שבוע שחל בו"?

תשובה: זו מחלוקת ראשונים. יש שלוש שיטות:

א. אין חלים כלל דינים השייכים ל"שבוע שחל בו".

ב. יש להחמיר בכל השבוע שלפני ט' באב, ורק מותר להסתפר ולכבס ביום ה ויום ו באותו שבוע.

ג. יש להקל בכל השבוע שלפני ט' באב, ואסור להסתפר ולכבס דווקא ביום ה ויום ו באותו שבוע (טור, ב"י, שו"ע או"ח תקנא ד).

למעשה, רוב הפוסקים סוברים כשיטה הראשונה, שאין חלים כלל הדינים של "שבוע שחל בו" (הגר"מ אליהו מובא במקראי קודש בין המצרים לרב משה הררי עמ' קנז. שו"ת יחוה דעת ג לט. ילקוט יוסף עמ' 564 סעיף יד). כמובן כל השאלה הזאת רק שייכת לספרדים, כי אשכנזים נוהגים כל הדינים האלה כבר מראש חודש מנחם אב.

יהי רצון מלפניך שייבנה בית המקדש במהרה בימינו.

  • פורסם בשאילת שלמה 555