שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

"סיום" בתענית בכורות עפ"י הרצי"ה

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: הרב קוק זצ"ל, פרסם באזהרות לשבת הגדול שנדפסו בעולת הראיה (ח"ב עמ' רמג), שבערב פסח בכור שהוא בריא ויודע שלא ימנע בעקבות הצום מקיום מצות הלילה צריך להתענות, ולא יסמוך על "סיום" כדי לאכל. האם תלמידי הרב קוק נוהגים בדרך זו?

תשובה: נכון שרבנו, הרב צבי יהודה הכהן קוק, מביא את זה בתור הנהגה, אבל המשנה ברורה הכריע שאפשר לעשות סעודת סיום (תע, י). כשהראנו את זה לרבנו, הרב צבי יהודה, הוא אמר שזה בסדר לנהוג כך, כיוון שהמשנה ברורה התקבל כפוסק גדול. יוצא, שגם מתלמדי הרב קוק, מי שרוצה להחמיר ולצום תבוא עליו ברכה, ומי שרוצה לעשות סעודת סיום, יש לו על מי לסמוך.