שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

"ואהבת לרעייתך כמוך" (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ש: פגשתי את ביטוי "ואהבת לרעייתך כמוך" ונזכרתי שבעבר הרחוק הרב הוציא ספר בשם זה, אך כבר אינו בנמצא, האם הרב חזר בו ממטבע לשון זה?

ת: ודאי לא. קודם כל, לא אני המצאתי אותו, אלא מי שערכה את הספר מתוך שיעורים מוקלטים היא שהציעה לי. שנית, הספר לא אזל אלא נכלל בספר פי חמש יותר גדול הנקרא "פנים אל פנים".


ש: לגופו של עניין האם יש מקור מפורש לאהבת אשתו?

ת: לא, אין מקור מיוחד, אלא זה חלק של מצות ואהבת לרעך כמוך. פסוק זה מובא כמה פעמים בגמרא בקשר ליחס בין איש לאשתו.


ש: אז אין הבדל בין אהבת אשתו לאהבת כל אדם מישראל?

ת: ודאי יש הבדל, כדברי האר"י ז"ל שפסוק זה נאמר בעיקר לגבי אשתו של אדם, כמובן גם לאשתו כלפיו.


ש: אז מה המקור של האר"י? או מה הסברא שלו?

ת: אינינו יודעים. אך פוסקים אחרונים כתבו שדבריו מסתברים מדין עניי עירך קודמים. עניי עירך קודמים, ועוד יותר עניי משפחתך והשיא הוא אשתך. במיוחד, שכל אדם, אם אתה לא תעשה לו חסד, הוא ימצא בע"ה גואלים אחרים, אבל אם אתה לא תאהב את אשתך, מי ימלא מקומך?! ובכלל יש חסדים שרק אתה יכול להעניק לה ולא אדם אחר. לכן לפני שאתה עושה טובות לכל העולם כולו, עשה טובות לאשתך.


ש: ומשפחתי הרחבה?

ת: אשתך קודמת לאחים ולאחיות שלך, וגם להורים שלך. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. אתה ואשתך אתם אדם אחד. מאותה אהבה שהנך אוהב את עצמך, עליך לאהוב את אשתך. וכמובן מאוד לכבד את אשתך.


ש: לכבד את אשתי? האם אין זה סותר הדרכת חז"ל שאדרבה "אשה כשרה עושה רצון בעלה"?

ת: לא סותר. זה מזכיר לי שפעם טלפן אליי פסיכולוג ששולח לי זוג שהוא מטפל בהם. אמרתי לו: אני לא פסיכולוג ולא מטפל. – לא. זה בשביל שאלה הלכתית. – טוב.

הגיע הבעל והסביר לי: לאשתי יש מעלות רבות אך יש לה חסרון אחד חמור. היא אינה מקיימת דברי חז"ל: אשה כשרה עושה רצון בעלה.

הרגשתי טרוניה על הפסיכולוג על כך ששולח לי מקרים כאלה, אבל הארתי פנים לבעל והקראתי לו לשון הרמב"ם: "צוו על האשה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדאי ויהיה עליה מורא ממנו ותעשה כל מעשיה על פיו. ויהיה בעיניה כמו שר או מלך מהלך בתאות לבו ומרחקת כל מה שישנא" (הלכות אישות טו כ). והמקור הוא: אשה כשרה עושה רצון בעלה (הגה"מ שם).

פניו של הבעל קרנו מאושר.

ואז קראתי עוד הלכה: "צוו חכמים שיהא אדם מכבד את אשתו יותר מגופו ואוהבה כגופו. ואם יש לו ממון, מרבה בטובתה כפי ממונו. ולא יטיל עליה אימה יתירה ויהיה דבורו עמה בנחת ולא יהיה עצב ולא רגזן" (שם יט).

זה כבר לא מצא חן בעיניו. נתכרכמו פניו והוא העיר: זה דבר אחר...

השבתי: אכן. זו הלכה יט שמחייבת אותך, ורק אחר כך הלכה כ שמחייבת אותה.


ש: ומה היה בסוף עם הזוג הזה?

ת: איני יודע. אני סומך על הפסיכולוג.


ש: אבל למה יש לאדם לאהוב אשתו כמו שהוא אוהב את עצמו, אבל לכבד אותה יותר ממה שהוא מכבד את עצמו? האם כבוד יותר חשוב ובאהבה?

ת: כן. כבוד פירושו יחס של הערכה. אהבה ללא הערכה היא חיצונית, כמו אהבת דבר יפה. הערכה היא יחס עמוק. מתוך שמעריכים, אוהבים.


ש: אבל יש בני זוג שמעריכים ובכל זאת כבר לא אוהבים?

ת: בעיה ידועה: משבר שחיקת האהבה הרומנטית. כי לא מעריכים מספיק. נתפסים לדברים חיצוניים וקלי ערך. כל יום יש לחשוב על מעלות בן הזוג ובחסד הגדול שנשואים איתו.


  • פורסם בשאילת שלמה 406

====