שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

תפילת החייל/השוטר הקרוע (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

תפילת החייל/השוטר הקרוע

[הרב שלמה אבינר]


ריבונו של עולם, הצילני מיד אחי אשר פקד עלי להכות את אחי אם על בנים.

ריבונו של עולם, אתה גלגלת אותי לכאן ועכשיו, הראני את הדרך לעובדך, כי מאיפה אקח את השמחה של ארץ ישראל, את השלווה של אהבת ישראל?

חזקני נא, חזקני נא, שאהיה אדם ולא רובוט, שלא אעשה מעשה טירוף, שלא אהיה שותף לשלטון של שוחד ותועבה, של שחיתות ופשע.

ריבונו של עולם, אני מפחד מעצמי, אני מחפש שקט בתוך עין הסערה, האר אלי פניך כי פנה היום, כי נטו צללי ערב.

יה ריבון עלם ועלמיא, אנת הוא מלכא מלך מלכיא, יהי רצון מלפניך, שתפתח לבי לאהבת כל אדם מישראל, הצילני משנאת אחים, גאלני ממלחמת אחים.

ד' אלהי, אל תקריב אותי על מזבח הרוע, נקני משטיפת המוח שיצעקו לעברי נאצי ויודנרט, כי טמא אני מרגיש, בוש מעצמי.

אוי לי אם אפגוש חבר טוב, אוי לי מול ילד צורח בטירוף, מול ילדה מתייפחת בבכי, מול עיניה הדומעות של אמא, מול מבט חודר של אבא!

אוי אחי, אחי, עדיף לי שתרביץ לי, תפצע אותי, תכה אותי. עדיף לי למות, להיקבר תחת החול. אם אני לא איש, לא ראוי להיקרא איש, עדיף שיטמנו אותי בחול.

אלהים שלי, האדמה רועדת תחתי, אל נא תשבור את לבי, עזרני להיות איש כשר, לא לוותר על ארץ ישראל, ולא לוותר על עם ישראל.

ריבונו של עולם, חוס ורחם עלי, כי נשמתי קרועה, עזרני להישאר אנושי, כי אחיי נטשו את האחווה, ורוצים להכות אחים.

ד' אלקים, המלמד ידי לקרב ואצבעותי למלחמה - אבל נגד אויבי עמי ולא נגד עמי. עזרני לא לפגוע באחי, כמו שהשוטרים היהודים במצרים שהוכו בשביל אחיהם. עזרני שהמפקדים שלי יבינו אותי. עזרני שבתוך המדים שלי, נשמתי לא תהפוך לנשמה של מחבל אלא תישאר נשמה של יהודי.

כמה חזק עלי כאבי, נורא הוא. אם אגרש אח, הוא ייפצע, אך במשך הזמן הצלקת תירפא, אבל אני לא אשתקם לעולם, אהיה נכה נפשית כל ימי חיי, אכול רגשות אשם אין-סופיים. מראות של פנים מיוסרות, תמונות של ילדים צועקים, ילוו אותי בשינה ובהקיץ.

ריבונו של עולם, בצרה גדולה אני, שפלתי עד עפר, אני חש פושע, הדם אוזל ממני, אני מתפקע מגודל העוול. איך אוכל לפרוץ דלת! אם אגרש יהודי, לא אסלח לעצמי לעולם, יהיה לי חור בלבי, אאבד את נשמתי.

אלי, שמור את נשמתי טהורה בקרבי, שמור מיד כלב יחידתי, אלי הטוב הצילה נפשי! כי עברו על נפשי המים הזידונים.

ד' למדני רחמים על אחי, למדני לרחם עליו, הצילני מכל שנאה ומכל אלימות.

ד' צבאות הצילני מן הטירוף הלאומי. שלא ארים יד! שלא אכה שום יהודי! שלא אתאכזר לשום יהודי! שלא אכה חלילה יהודי באזיקים! שלא אפברק דו"ח על מעצר שקרי כדי לחפות על מעשי, שאתגבר על יצרי הרע. ואם יקללוני, למקללי נפשי תידום ונפשי כעפר לכל תהיה. פתח לבי ברחמיך, וכל הממשלה הרעה הזאת, מהרה הפר עצתה.

ד' הצילני מיד אחי המצווה עלי לגרש את אחי, כי זה אחי וזה אחי, זה אהובי וזה אהובי, ואני נתון בתווך, הושט לי יד.

וידעו כל הגויים, כי אתה שוכן בתוך עמך, ואהבתך שרויה בנו לעולם ועד ולעולמי עולמים.