שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

תפילה על שמירת הלשון (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

תפילה על שמירת הלשון

[הרב שלמה אבינר]

על יסוד תפילת החפץ חיים (חובת השמירה)

ריבונו של עולם, יהי רצון מלפניך אל רחום וחנון, שתזכני היום ובכל יום לשמור פי ולשוני מלשון הרע ורכילות.

ואזהר מלדבר אפילו על איש יחיד, וכל שכן על כלל ישראל או על חלק מהם.

ואזהר מלדבר דברי שקר, חנופה, מחלוקת, כעס, גאווה, אונאת דברים, הלבנת פנים, ליצנות, דברים בטלים וכל דיבור רע - ויהיו כל דיבורַי לשם שמים.

אנא אל רחום וחנון, זכני היום ובכל יום, לשמור אוזנַי ועינַי מקריאת דברים ומשמיעתם שלא כרצונך - לשון הרע ורכילות, דברי מחלוקת ודברים בטלים וכל דברים אסורים.

וכל הדברים ששמעתי ושקראתי שלא כרצונך, עזרני נא שיהיו נשכחים ממני.

וזכני שאפילו בשוגג ושלא במתכוון, לא אשמע ולא אקרא דבר שאינו הגון.

ותהיינה אוזנַי ועינַי מקודשות, לא שומעות ולא רואות כי אם טוב.