שיעורי הרב שלמה אבינר

שכל לעומת רגש(וידאו)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שיעור שהועבר בתאריך:יא כסלו התשע"ח