שיעורי הרב שלמה אבינר

קושי בלימוד כתבי הרב , וקצת הלכות בענייני דיומא (וידאו)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר