שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

צניעות בעבודה ובמקומות בילוי

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מרצה לא צנועה

ש: יש לי מרצה לא צנועה. מה לעשות?

ת: לתקוע ראשך בספר ובמחברת. אגב, גם על מרצה צנועה אין להביט (קצשו"ע קנב ח-ט – מ"צ).


קורס מד"א מעורב

ש: האם מותר להשתתף בקורס מד"א מעורב אם הקורס הנפרד מתקיים במועד שלא נוח לי?

ת: לא. עיין קיצור שו"ע קנב ח. עובדה שמודעים לבעיה ההלכתית וארגנו קורס נפרד.


אבטחה וצניעות

ש: מותר לאבטח טיול תנועת נוער עם בנות לא לבושות צנוע?

ת: כן. ולא להביט עליהן בכוונה. עיין פסחים כה.


אשה במכון כושר

ש: האם יש איזה איסור שאישה תלך למכון כושר כדי לחזק את גופה?

ת: זה מותר, בתנאי שזה נפרד לגמרי (עי' ס' גן נעול).


צניעות בחברה

ש: יותר ויותר אני נפגש בתופעה שגברים ונשים הן רווקים הן נשואים משוחחים וצוחקים זה עם זה, ואף אנשים יראי שמים נופלים בזה...

ת: צריך לדון אותם לכף זכות, שאינם יודעים שזה דבר נורא, ולא זכו ללמוד גמרא, רמב"ם, שולחן ערוך או קצור שולחן ערוך קנב ח.


סלולרי כשר

ש: האם חייבים להשתמש בסלולרי כשר של החרדים?

ת: העיקר שהאדם לא ייכשל. אם הוא נכשל הוא חייב. אם לא, אינו חייב.


ריקודגלים

ש: האם חייבים להיות מסלולים נפרדים לבנים ולבנות או מותר אותו מסלול כאשר הבנים קדימה והבנות אחורה?

ת: מותר אלה קדימה ואלה אחורה, אך אסור לנשים לרקוד לעיני גברים שמסתכלים עליהן.


קניות

ש: האם מותר לעשות קניות במקום יותר זול עם בעיה של שמירת עיניים?

ת: מותר. עיין בבא בתרא נח. אבל עדיף מקום צנוע גם אם מפסידים כסף. זה שוה יותר מכסף.


עיתון לא צנוע

ש: שמו ברחוב ערימה של עיתונים עם תמונות לא צנועות כדי שאנשים יקחו. מותר לזרוק?

ת: כן. כדי להציל את הרבים. כי בינתיים אף אחד לא זכה.


מלוה בנשק

ש: האם מותר למלוה נשק ללוות טיול של בנות גדולות?

ת: כן. אל יסתכל עליהן ולא יקשיב לשיחתן.


ריקודים ברחוב

ש: האם כשעושים במה חסידית בעיר, שמטרתה לקרב ולהראות שלעם ישראל יש דרך מיוחדת ביום חגו, אפשר להשאיר דופן אחת של מחיצת הבנות פתוחה, על מנת שהעוברות ושבות יבחינו בנו ויצטרפו לריקודים?

ת: אסור שגברים יראו נשים רוקדות ואין עושים מצוה על ידי עבירה (גן נעול 149).


קייטרינג לא צנוע

ש: האם מותר לאכול בסעודה בה הקייטרינג מעסיק מלצריות לא צנועות?

ת: ודאי שאסור להשתמש בקייטרינג כזה, ובכלל לכתחילה צריך מלצרים לגברים ומלצריות לנשים, אבל דיעבד מותר לסמוך על הגר"מ פיינשטיין ולאכול שם, ורק לא להסתכל עליהן, וזו הנאה שבאה לו לאדם בכל כרחו (עיין י"ד משה כו).


זומבה

ש: האם ריקוד זומבה הוא ראוי?

ת: לא. תנועות גוף, מנגינה ומילים בעייתיות. קל וחומר משיר שצריך להיות כשר (רמב"ם פירוש המשניות אבות א יז. אגרת הרמב"ם לחכמי ארם צובה. שו"ת משנה הלכות ו קח).


בנות בהפגנה

ש: האם מותר לבנות ללכת להפגנה?

ת: אם הן עומדות בצד ולא בתוך ציבור הגברים.


החזרה בתשובה וצניעות

ש: האם מותר לעבור על הלכות צניעות לשם שמים כדי לקרב אנשים ליהדות?

ת: האם מותר לעבור על הלכות שבת לשם שמים כדי לקרב אנשים ליהדות?! אדרבה, צריך אדם להיזהר על כל קרבה בעולם (קצשו"ע קנב ח-ט-י), לך לך אמרינן לנזירא, סחור סחור, לכרמא לא תקרב. מאור ע"ז יז א. ועיין מידות הראיה למרן הרב קוק ערך צניעות.


אשה בטכס

ש: מותר לאשה להקריא כמה מילים בטכס?

ת: לא. כי כל הציבור מסתכל עליה. עיין קצור שו"ע קנב ח.


ש: האם מותר לאשה להקריא במקרופון כאשר אינה עומדת לפני הקהל אלא הקהל צופה במצגת?

ת: כן. הרי אין מסתכלים עליה ואין שומעים קול זמרתה.


אשה מנגנת

ש: האם מותר לצפות באשה מנגנת?

ת: מותר לשמוע, אך אסור להסתכל על אשה. קצור שו"ע קנב ח. ערוך השולחן אה"ע כא.


ריחוק מנשים

ש: האם כרווק מותר לי להיות מוזמן אצל חבר נשוי?

ת: כן. ולרחוק מאשתו. קצשו"ע קנב ח-ט-י.


אשה זרה

ש: האם מותר לי לקרוא אשה זרה בשמה הפרטי או עדיף בשם משפחה?

ת: בשם המשפחה, או בשמה הפרטי בצרוף שם המשפחה (קיצור שו"ע קנב ח-ט).


דגלנות

ש: אני בת 15, אנו עושות דגלנות מול השכונה, גם בנים צופים בנו ואני לא מרגישה נעים וגם לא צנועה. האם זו הרגשה נכונה?

ת: אכן, אין זה צנוע. עיין קיצור שו"ע קנב ח.


חוף מעורב

ש: האם אדם שמרכיב משקפים ובלעדיהם ראייתו ממש גרועה יכול ללכת לחוף מעורב?

ת: חלילה. זה מקום איסור. גם כן רואה.


צחוקים עם בנים

ש: אני בשירות לאומי יחד עם צוות מעורב בנים רובם נשואים ובנות, ופעמים רבות אנחנו צוחקים יחד על דברים שונים, אבל זה לא מעבר לזה, ובכל זאת אני מרגישה שיש בזה קצת בעיה?

ת: מאוד לא בסדר. אסור לאיש לצחוק עם אשה שאינה אשתו. נפסק ברמב"ם ובשו"ע ובקצשו"ע קנב ח.


חברה מעורבת

ש: מה דעתו של הרב בדבר חברה מעורבת?

ת: דעתי אינה חשובה, כי הדבר נשלל בתורה שבכתב ושבעל פה, כדברי מרן הרב קוק: "בתורה בנביאים ובכתובים, בהלכה ובאגדה, הננו שומעים קול אחד... ההשתדלות למנוע את תערובות המינים בקבוצים היא חוט החורז במהלך התורה בכללה". מאמרי הראיה 189.


ש: האם חברה מעורבת אסורה איסור עצמי או שמא יכשלו בעבירה, כפי שהנסיון מראה על ריבוי ניאוף וגירושים?

ת: גם וגם. עיין מסילת ישרים פרק יא. אגב, יש בזה עוד עבירות מלבד ניאוף, ועוד צרות מלבד גירושים. עיין שם מסילת ישרים.


ש: אז החרדים צודקים?

ת: בזה, כן (עיין גן נעול 245).


ליצנות רפואית

ש: האם ראוי לבת ללמוד ולעבוד כליצנית רפואית?

ת: כן. עבור נשים (קיצור שו"ע קנב ח-ט).


אשה בטלויזיה

ש: האם מותר בטלויזיה דתית שאשה תתן שיעור או תהיה מרואיינת?

ת: זה כמו שיעור. לכן כיון שאלה צילומי תקריב, זה יהיה מיועד לשיעורים עבור נשים.


רופאת שיניים

ש: האם מותר לגבר ללכת לרופאת שיניים ושיננית?

ת: כן. כמו לרופא (רבי יוחנן שכאב לו השיניים הלך להתרפא אצל ההוא מטרוניתא. יומא פד א. ע"ז כח א. ונראה שמה שאבא אומנא שהיה מקיז דם לגברים בנפרד ולנשים בנפרד היה חומרא. עי' תורת היולדת עט-פא).


תמונות נשים בעלונים

ש: האם מותר שתהיינה תמונות נשים צנועות בעלוני שבת?

ת: ודאי שלא. גם כך זה לא צנוע. בעלונים של חרדים אין. וכן באהבה ואמונה אין.


ש: א"כ למה הרבנים אינם מביעים התנגדות לפרסום תמונות נשים בעלוני שבת המוכנסים בבתי-כנסת?

ת: למה אתה מאשים אנשים בלי לבדוק? למה במקום לחפש מומים אצל רבנים, אינך יושב ולומד תורה?


מלכת יופי

ש: האם לאפר נשים עבור תחרות מלכת יופי?

ת: לא לקחת חלק בעניין לא צנוע זה.


תיאטרון מעורב

ש: מותר להכין הצגת תיאטרון בו משתתפים גברים ונשים כאשר הכל בצניעות?

ת: עצם הקירבה הזאת אינה צנועה. הרי יש להתרחק מאוד מאוד. קיצור שו"ע קנב ח.


שחמט עם בת

ש: מותר לבן לשחק שחמט עם בת?

ת: ודאי לא. הרי יש להתרחק מאוד מאוד. קצשו"ע קנב ח.


אשה על אופניים

ש: האם מותר לאשה לרכב על אופניים?

ת: כן. בבגדים צנועים.


ש: מה המקור להתיר?

ת: עיין רבינו חננאל ריש מסכת פסחים בעניין ותרכבנה על הגמלים. אמנם לפני כמה חודשים התעוררה מחלוקת בשכונת החסידים של וויליאמסבורג בניו יורק, אם למחוק את שבילי האופניים כיוון שעוברות שם גם נשים, אבל לעומת זאת, באנטוורפן, אפשר לראות חסידי סטמר רוכבים על אופניים, כולל נשותיהם, לבושות בשחור, עטורות שביס לראשן ונושאות תינוק מאחוריהן. כלומר, פוק חזי מאי עמא דבר.


ש: מה הדין בשכונה חרדית\דתית?

ת: תלוי במנהג המקום (שו"ת שאילת שלמה ב שנא).


מדורה מעורבת

ש: האם מותר לי לשבת במדורה עם בנות אם איני נוגע בהן ולא מדבר איתן?

ת: ודאי לא. הרי גם אסור לשמוע שירה ולהסתכל, ובכלל חובה להתרחק מאד מאד. קצור שו"ע קנב ח.


סיור מורים

ש: האם מותר לארגן סיור מעורב של מורים ומורות בית ספר למטרת גיבוש?

ת: ודאי לא. הרי יש להתרחק מאד מאד. קצור שו"ע קנב ח.


שחיה עם בני דודים

ש: האם מותר לבת לשחות יחד עם בני דודים?

ת: לא. יש להתרחק גברים מנשים מאד מאד. ודין בן דוד הוא כדין כל אדם. קצור שו"ע קנב ח-ט-י.


קשר בנים בנות

ש: כיון שכל קשר בין בנים לבנות אסור לפני נישואים, לאן להפנות את הרצון שקיים באדם לקשר כזה?

ת: לבנין ידידות אמת בנים עם בנים ובנות עם בנות וזו ההכנה הכי גדולה לנישואים.


לצורך טיפול

ש: האם מותר לבנות לגעת בבנים נכים שמוגבלים בשכלם מעל גיל 9?

ת: כן, אם זה פיגור עמוק. כמו אחות בבית חולים.


בנות בדוכנים

ש: האם מותר לבת לעמוד בדוכנים?

ת: כן. כמו בת שמוכרת בחנות.


ש: האם מותר לה לפנות לגברים?

ת: לא. לפנות רק לנשים. ובנים שבדוכנים יפנו לגברים.


ש: ומה תעשה אם גבר פונה אליה?

ת: תשיב בנימוס ובקיצור ולא יותר מזה, ולא תיגרר לשיחה.


סופרלנד

ש: האם מותר ללכת לסופרלנד וכדומה, כי יש שם מראות לא צנועים?

ת: אם זה כמו ברחוב, מותר.


פיזיותרפיה וצניעות

ש: האם במסגרת לימוד פיזיותרפיה מותר לאשה לגעת בגברים?

ת: לא. יש לה להתאמן על נשים. אבל לטיפול מותר אם אין פיזיותרפיסט גבר.


קניון

ש: מותר מבחינת הצניעות ללכת לקניון לקנות משהו ולא כדי להסתובב?

ת: כן. אם זהו המקום המתאים לקנות, כמו שמותר ללכת ברחוב. בבא בתרא נח.


הנקה בפומבי

ש: האם מותר לאשה להניק בפומבי בכיסוי בצניעות מוחלטת?

ת: כן. להיות בצד כמה שאפשר.