שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת תולדות - הקול קול יעקב והידיים ידי עשו (וידאו)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר