שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת משפטים - 'העבדות המודרנית' (וידאו)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר