שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת מקץ: תלבושת למתפלל (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

תלבושת למתפלל

[נרשם ע"י יוסף אברמסון]

מניין אנו יודעים כי אין לנו ללבוש סמרטוטים כאשר אנו באים לבית כנסת או לבית המדרש? מיוסף. כאשר הובא לפני פרעה מבית האסורים לכבוד המלכות הוא החליף לבגדים נאים והתרחץ. ק"ו כאשר אנו באים לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה!

אע"פ שהעיקר הוא הכוונה בלב. שאדם יתמלא במורא ופחד בעומדו לפני רבש"ע. אלא מתוך הפנים יתגלה גם לחוץ.


  • פורסם בשאילת שלמה 257