שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת מטות - ''והורשתם את הארץ וישבתם בה'' מצוות יישוב הארץ (וידאו)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר