שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת כי תשא - 'אלה אלוקיך ישראל'- מוחשי כן מופשט לא! (וידאו)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר