שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת חוקת - מתוך הקשיים מגיעים לניצחון (וידאו)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר