שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת וירא - מסירות נפש כנגד פראות עבודה זרה (וידאו)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר