שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת וזאת הברכה - 'וידוי' הדרך ללקיחת אחריות ועשיית תשובה (וידאו)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר