שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פסח - הכוס החמישי

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

פסח - הכוס החמישי

[עריכה: יוסף אברמסון]


כידוע יש ארבע כוסות בהגדה והכוס החמישי לא נפסק להלכה.

"והוצאתי...והצלתי...וגאלתי...ולקחתי...והבאתי"... יש הרוצים לומר כי יש להוסיפו במיוחד בימינו שהגענו לארץ ישראל וזה דבר גדול ועצום. אבל למעשה לא נפסק כן להלכה.

יש לעיין מדוע לא. וכי "והבאתי " אינו חשוב!? אלא בודאי הוא חשוב מאוד מאוד. אומר החתם סופר כי יש יותר חשוב:"ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים" (שמות ו ז)! זה הדבר החשוב ביותר. כי בלי זה חסר מה"והבאתי" העיקר. חסרה התכלית. אם מופיע בשלימות ה"ולקחתי" ממילא כלול ה"והבאתי". תירוץ עצום של בעל החתם סופר. התכלית, הסוף, השיא הוא "ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים".


  • פורסם בשאילת שלמה 382