שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פסח: הולדת אומה צדיקה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

פסח הוא יום ההולדת של עם ישראל. קודם היינו משפחה, יחידים. בפסח הפכנו ב"ה לעם. כפי שנאמר לאברהם אבינו "ואעשך לגוי גדול" (בראשית יב ב). כי אנשים צדיקים וטובים יש בכל עם ולשון. חסידי אומות העולם וצדיקי אומות העולם. אבל "אומה צדיקה" אין בעולם. שכל סדרי האומה הסוציאליים, הצבאיים והמדיניים כולם טובים וישרים. כי רבש"ע רצה שתהיה לו דירה בתחתונים. לא רק "רצה" אלא גם "רוצה" (מדרש תנחומא, נשא טז). זה כולל את כל מלוא החיים. לא שיהיה חלק מהחיים מופקר לכסף ולרשע. אלא הכל צריך להיות ישר, טוב וצדיק. כמובן זו דרך ארוכה מאוד. זה גם לא סותר את הצדקות הפרטית. אדרבה, צריך צדקות פרטית. אבל ב"ה בפסח יצאנו לדרך.

  • פורסם בשאילת שלמה 595