שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פירוש תפילה לשלום חיילי צה"ל (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

תפילה יש צורך גם בתפילה וגם במלחמה. אי אפשר זה בלי זה. יעקב אבינו התכונן גם לתפילה וגם למלחמה. זו תפילה שברכת ד' תחול על מסירות הנפש של החייל.

לשלום האידיאל שלנו הוא שלום. אנו מצפים וכתתו חרבותם לאיטים. לפעמים גם בצבא יש שלום, ולפעמים גם באזרחות יש שנאה. אשרינו שבצבאנו יש שלום בין אדם לחברו ושלום בינינו לבין רבונו של עולם.

חיילי יש אנשים שונים באומה. אבל בצבא כל ההבדלים נעלמים. אין דתי וחילוני, אין חרדי וציוני, אין אשכנזי וספרדי, אין תימני ואתיופי, אין ימני ושמאלני. יש חייל! הוא מתרומם לכלל ישראל.

צה"ל צבא הגנה לישראל, זו תפארתנו, שאינינו תוקפניים, אינינו כובשים , אלא אנו מגנים על עצמנו. אמר פילוסוף אחד: אני חושב, לכן אני קיים. ועתה אנו אומרים: אנו מגנים על עצמנו, לכן אנו קיימים.

מי הוא רבונו של עולם, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. הוא רבונו של עולם שבחר בעמו ישראל והוא אלהי צבאות ישראל.

שברך רבונו של עולם מביא ברכה לעולמו, מביא ברכה לכל מי שמכין את עצמו לקבל את זאת הברכה.

אבותינו אנחנו מה שאנחנו מכח אבותינו. תכונות אבותינו הינן שוכנות בתוכנו לנצח. אשרינו מה טוב חלקנו.

אברהם יצחק ויעקב כל אחד עם נתיבו, כל אחד עם דרכו לעבודת ד', ואנחנו בלולים מכולם. אשרינו.

הוא יברך ברוך אתה ד' אשר קדשנו ממצוותיו. מי שמקיים מצוות ד', מקבל ברכת ד'. קל וחומר, את המצוה הענקית של שרות בצבא, להצלת העם, להצלת הארץ, להצלת קידוש השם.

את חיילי איזו מילה נפלאה. חייל! בכלל, היה בן חיל! כתוב בתחילת מסילת ישרים. ויש אשת חיל! תורת חסד על לשונה!

צבא הגנה לישראל אשרינו שיש לנו מדינה. ובימינו אין מדינה בלי צבא. הרמב"ם כתב: הלכות מלכים ומלחמות. וכל המלחמות שלנו הן מלחמות בלית ברירה. מלחמות הגנה.

ואנשי כוחות הביטחון חיילים עם מדים, חיילים עם מדים אחרים, משטרה, משמר הגבול, וגם לוחמי אש וגם שב"ס. גם חיילים בלי מדים – שב"כ ומוסד.

העומדים הם לא עייפים, הם לא נרדמים, הם עומדים. הם תלמידי רבונו של עולם שומר ישראל, אשר לא ינום ולא יישן.

על משמר ארצנו לו פינו מלא שירה כים, אינינו מספיקים להודות לחיילנו היקרים מכל הסוגים. אנו אוכלים ואנו שותים, אנו ישנים ואנו נחים, אנו בטוחים ואנו רגועים, וכל זאת בזכותם, כי הם עומדים על המשמר, בכל יום, ובכל עת ובכל שעה.

וערי אלהינו כי ארצנו אינה סתם מקום מגורים, סתם מקלט זמני או קבוע, אלא היא ארץ אלהינו, וערינו הן ערי אלהינו, וכל רגב אדמה הוא לאלהינו.

מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים כל זה ארצנו, באמת ובצדק, על פי המוסר ועל פי ההיסטוריה, על פי התורה ועל פי התנ"ך. ועוד הרבה חסר לנו, ולא מתייאשים אנחנו, אך עתה עבודת צבאנו, היא לשמור על גבולות אלה, גבולות לא פשוטים, אך צבאנו מסור וחזק, ד' יברכהו.

ומן הים הגדול עד לבוא הערבה גם זה כולו ארצנו, או ליתר דיוק חלק מארצנו, וגם שם צבאנו מוסר נפשו, יומם וליל, ד' יברכהו.

ביבשה באוויר ובים איש על מחנהו ואיש על דגלו, כולם נצרכים, כולם הכרחיים, כולם אהובים, כולם גיבורים, כולם עושים באימה וביראה רצון קונם.

יתן ד' את אויבנו ד' הוא שמנהיג את העולם, שמנהיג את ההיסטוריה, והוא עושה זאת על ידנו ומתוכנו. אנו שלוחיו הנאמנים.

הקמים עלינו אנו מעולם לא תקפנו אדם. אנו תלמידי אהרן הכהן אוהב שלום וכולם שלום. אלא הם קמים עלינו, ואז אנו משיבים מלחמה שערה.

נגפים לפניהם במשך אלפיים שנות גלותנו אויבינו רדפו אותנו, גנבו ורצחו, אנסו וחמסו, גרשו וביזו. ועתה המצב השתנה, בחסדי ד' עלינו. עתה אנו המנצחים והם הניגפים.

הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם הוא קדוש, מעל העולם, מעל ההויה, והוא ברוך, ממלא את העולם, ממלא את ההויה.

ישמור ויציל הוא שומר שלא יקרה מאומה, ואם קורה דבר מה, אז הוא מציל. אנו לא לבד. אל גדול וגיבור בתוכנו, ההולך לפנינו.

את חיילינו הם חיילינו, לא חיילי עם אחר. הם מקושטים במדים שלנו, מדברים בשפה שלנו, שייכים לעמנו ולארצנו. הם חיילינו.

מכל צרה וצוקה באופן טבעי, במלחמה יש צרות ויש צוקות, אבל מעל כולן מתנשא גואל חי וחזק.

ומכל נגע ומחלה יש יהודים יקרים המחפשים סגולות נגד תחלואים, והם אינם יודעים שסגולת הסגולות היא קיום תורה ומצוות, ושצבא הוא מצות המצוות, עד כדי מסירות נפש, והוא הוא המציל מכל נגע ומחלה.

וישלח ברכה והצלחה ד' אוהב את חיילינו, משגיח על חיילינו, מתפאר בחיילינו, מספר למלאכי השרת על חיילינו. וכיוון שעבודתם קודש לד', אז רבון העולם שולח להם ברכה ושולח להם הצלחה.

בכל מעשה ידיהם כל מעשה של חייל הינו נצרך, הינו חיוני, אינו לשוא, אינו מיותר, אלא מדוייק ומחושב.

ידבר שונאינו תחתיהם בינתיים יש לנו שונאים. תמיד היו לנו שונאים. ועוד זמן יהיו לנו שונאים. והרבה סבלנו מאותם שונאים. אבל עתה השתנתה תמונת העולם. אנו גוברים על שונאינו, והם נשלטים על ידינו.

ויעטרם בכתר ישועה הרבה כתרים יש, כתר תורה, כתר כהונה, כתר מלכות וכתר שם טוב. ויש כתב ישועה, בו מכתיר אותנו מלך עוזר ומושיע .מאז קום מדינתנו, מאז קום צבאנו, ישועת ד' סובבת אותנו.

ובעטרת נצחון זה כתר עוד יותר גדול: נצחון. לאורך גלותנו שכחנו מכתר זה הגדול. עתה, בחסדי ד', מתגלה נצח ישראל, נצחון ישראל.

ויקויים בהם הכתוב הכתוב הזה נאמר עליכם. הכתוב הזה מגן עליכם וסוכך אתכם. הכתוב הזה הוא נשמת חייהם.

כי ד' אלהיכם הוא בורא עולם וכל העולמים, בורא תבל וכל היושבים בו, אבל מעל הכל ובתוך הכל, הוא אלהינו, שלנו, של עמנו אנו. יש לו קשר מיוחד, פנימי, עמוק, אינטימי, דווקא איתנו.

ההולך עמכם אנו לא נעזבים, אנו לא יתומים, ד' איתנו. לאורך כל ההיסטוריה שלנו, ד' מתהלך עמנו.

להילחם לכם ד' הוא גם איש מלחמה. במלחמה כמו במלחמה. הוא בעל מלחמות. ואנו דבקים במידותיו ועוסקים במלחמה.

עם אויביכם כי אויבינו הם אויבי ד'. קומה ד' ויפוצו אויביך וינוסו משנאך מפניך. אלו שונאי ישראל שכל השונא את ישראל שונא את מי שאמר והיה העולם (במדבר י לה רש"י).

להושיע אתכם כי לד' הישועה. הישועה היא לד' ואנו לד', ולכן הישועה הנצחית מעטרת אותנו. ועתה השליח האלהי של ישועתנו הוא צבאנו.

ונאמר אמן כולנו נאמר אמן. דתיים וחילוניים נאמר אמן. חרדים וציונים נאמר אמן. ימניים ושמאלניים נאמר אמן. כל האומה נאמר אמן. אמן ואמן.

==
==