שיעורי הרב שלמה אבינר

פינוי הבתים בנתיב האבות(וידיאו)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שיעור שהועבר בתאריך:טז כסלו התשע"ח