שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פדיון נפש (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

פדיון נפש – יש דבר כזה?

[ראיין: הרב מרדכי ציון]


ש: פדיון נפש, יש דבר כזה? כלומר אדם שנמצא במצוקה, כגון בעיה רפואית, או פרנסה, או רצון להתחתן, - הבעיה נעלמת על ידי טכס קדוש בצירוף תרומה גדולה למוסד תורני?

ת: זה דבר חדש. אין לזה מקור מפורש, לא בתורה, לא בנביאים, לא כתובים, לא במשנה, לא בגמרא, לא בשולחן ערוך. אלא זה הופיע בדורות האחרונים, כגון אצל החיד"א והנוסח שלו נמצא בסוף מהדורות מסויימות של ספרי תהילים, הרש"ש, הבן איש חי. ויש בדור שלנו מקובלים ורבנים שעושים זאת.

ש: אצל החסידים?

ת: גם. אכן שם זה גם נקרא קוויטל, כלומר פתק. החסיד שולח פתק לרבי מפעם לפעם, כדי שיתפלל עליו ויעורר עליו רחמים. וגם נהוג שיצרף כסף שהרבי נותן לצדקה.

ש: אז אפשר לסמוך על מוסדות שמפרסמים פדיון נפש?

ת: תלוי אלו. כמו בכל התחום של איסוף נדבות, יש צדיקים אמיתיים, ויש רמאים. יש לבדוק כל דבר לגופו.

ש: יש מביאים הוכחה לפדיון נפש ממעשה שאול שנתן כסף לשמואל הנביא?

ת: אין זו הוכחה ברורה. א. שמואל היה נביא ואין עתה נביאים, ויש לנביא כח שאין לכל אדם. עיין באגרת כב בסוף ספר התניא. ב. מדובר שם ב"רבע שקל כסף" (שמואל א ט ח), שזה סכום זעיר, שהרי לפני כן אמר שאול: "הלחם אזל מכלינו ותשורה אין להביא לאיש האלהים" (שם ז), כלומר קצת מזון לאות כבוד. ג. לא היה שם פקוח נפש או בעיהחמורה אחרת , אלא מציאת אתונות.

ש: אבל איך יתכן שמתן כסף ואמירת דברי קדושה ישנו גזרה רעה על האדם?

ת: בודאי יתכן. הכי חכמים אמרו: תשובה, תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה (בראשית רבה מד יב. תפילת מוסף ימים נוראים). צריך שלושתם יחד. א. יש לעשות תשובה, שכידוע כוללת חרטה, עזיבת החטא וקבלה להבא.

ש: כיצד ידע בדיוק האדם על מה לעשות תשובה?

ת: על כל מה שצריך תשובה. אם אינו יודע על מה עליו לעשות תשובה, זה הדבר הראשון שעליו לעשות תשובה, וילמד מסילת ישרים. ב. צריך להתפלל, כגון לומר תהילים. אמנם גם הרב שפונים אליו מתפלל, אך כמובן אין זה פותר את האדם עצמו מלהתפלל. ג. צדקה. כידוע "צדקה תציל ממות" (משלי י יב). וזה מה שקרה לבתו של רבי עקיבא שנצלה ממות בזכות שנתנה צדקה (שבת קנו ב). וזה גם הזיוני, מידה כנגד מדיה, הצדקה מצילה אחרים, אז נותן הצדקה גם ניצל.

ש: כמה יש לתת צדקה?

ת: אין סכום קבוע. זה תלוי ביכולת האדם. אדם עני שנותן מעט זה כמו אדם עשיר שנותן הרבה, כמו בדין קרבן עולה ויורד, שגם על עשיר שנותן הרבה ועל עני שנותן מעט, נאמר: ריח נחוח לד'.

ש: ואז זה בטוח שהבקשה תתקבל?

ת: אי אפשר להכריח את הקב"ה, אפשר להתחנן. חכמנו שללו "עיון תפילה", במובן שאדם בטוח שמגיע לו שתפילתו תתקבל (ברכות לב ב. רש"י ותוס' שם). ודאי לא. אלא תפילה היא תחנונים, וד' יתברך יעשה כפי רצונו וחכמתו.

ש: אל מי אפשר לפנות לפדיון נפש?

ת: יש אומרים שיש לפנות רק לגדולי עולם, אך למעשה אפשר לפנות לכל רב אמיתי, - כלומר לא לרמאי.

ש: האם הרב בעצמו עושה פדיון נפש?

ת: כן. כל יום אני מקבל מסרונים להתפלל עבור אנשים, בעניינים שונים, בצירוף שמו ושם אמו, ואני מתפלל ככוחי הדל. והפונה נותן כסף לצדקה כפי רצונו ולן שהוא רוצה. כמובן גם עליו לצרף תשובה ותפילה.

ש: ובסיכום?

ת: הוא שאמרנו: תשובה, תפילה וצדקה. וגם אחרי שד' עשה לו חסד, זו הדרך להודות.

פורסם בשאילת שלמה 427