שיעורי הרב שלמה אבינר

ענייני דיומא - 'רחל מבכה על בניה' ,מעלת אהבת חינם (וידאו)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר