שיעורי הרב שלמה אבינר

נז- פרק ח פסקה א, המשך2 בתחילת התשובה האדם מתייסר כי הוא מנתק חלקים חולים בנפשו

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

אורות התשובה 57- פרק ח',א': קל וחומר כאשר הוא חלק היותר פנימי בנפש,כך האדם יוצא משיעבוד נטיותיו השפלות לחרות