שיעורי הרב שלמה אבינר

מצוות תוכחה (וידאו)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שיעור שהועבר בתאריך: יט אלול התשע"ח