שיעורי הרב שלמה אבינר

מצוות תוכחה(וידאו)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שיעור שהועבר בתאריך:כא טבת התשע"ח